Horatio  NELSON KİMDİR

Paylaş
 

    Horatio  NELSON KİMDİR ( 1758 – 1805)

Ünlü bir Ingiliz amiralidir. Napolecn’a karşı giriştiği savaş ar­la, bu arada frafalgar Zaferi’yle tanınmıştır.

Nelson, Ncrfolk’ta doğdu. Babası bir kasa­ba kilisesinin baş papa­zıydı. Annesi de Ingil­tere’nin tanınmış aile­lerinden geliyordu. Nel­son, doğuştan ufak te­fek, hastalıklı bir ço­cuktu. Yalnız, daha kü­çük yaşta denize, denizciliğe âşık olmuştu. 12 yaşına gelince, dayısı Kaptan Suckling’îe bir­likte uzun bir deniz yolculuğuna çıktı, 15 ya­şında da gemilerde çalışmaya başladı. Bu ara­da, Kuzey Buz Denîzi’ne yapılan bir inceleme gezisine katıldı. 18 yaşında, Ingiliz Denizcilik Okulu’nu bitirdi. Teğmen rütbesiyle gemiler­de çalışmaya başladı, 1779’da da «Hinchin- brcok» geminin komutanı oldu

Nelson, denizcilikteki bilgisi, adamlarına kendini sevdirmesi sayesinde çabucak yüksel­di. 1793’te Fransa ile Ingiltere arasında sa­vaş boşlayınca Nelson donanmanın başına geç­ti, 7 yıl kanlı savaşlarda bulundu. Calvi Sa- vaşı’nda bir gözünü. Kanarya Adaları yakın­larındaki bir savaşta da sağ kolunu kaybetti. Fakat, Nelson yılmıyordu. Avrupa’da zafer­den zafere koşan Napoléon, ilk defa Nelson karşısında yenilgiye uğradı. Nelson’un taktiği sayesinde Napoléon’un Mısır Seferi yarım kal­dı: 1798’de Nil Savaşı’nda Napoléon’un bir­likleri yenildi, Napoléon da canını kurtarabil­mek için küçük bir gemiyle kaçmak zorunda kaldı.

Nelson bu savaşta da yaralanmıştı. Napoli’ de yaralarını tedavi ettirmeye çalışırken In­giltere’nin Napoli elçisi Sir William Hamil- ton’un karısı Emma Hamilton’la tanıştı. Nel- son’la Lady Hamilton’un maceraları birçok romana, filme konu olmuştur.

Nelson, son olarak 1805’te Trafalgar Sa- vaşı’na katıldı. Bu kanlı savaşın en hararetli devresinde ağır yaralondıysa da Trafalgar Sa- vaşı’nı Ingilizler gene onun sayesinde kazan­dılar. Savaş bitmeden Nelson da hayata göz­lerini kapadı; yalnız, zaferi Ingiltere’nin ka­zanacağını Ölmeden önce anlamıştı. Londra’ da Trafalgar Meydam’nda Nelson’un hâtırası­na dikilmiş bir anıt vardır.

Nelson, iyi bir savaşçı olduktan başka, iyi kalbli, büyük bir kumandandı. Kendisine ve­rilen şeref payelerini hiçbir zaman kabul et­medi. Başarılan işin ancak ortaklama çalış­maların sonucu olduğunu daima söylerdi.

Bu yazı 173 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler