HOLDİNG NEDİR?

Paylaş
 

HOLDİNG NEDİR?

Eskiden iş hayatı bütünüyle kişi­sel ve dar işletmelere dayanırdı. Ekonominin gelişmesine paralel olarak çalışma alanını genişletmek ve çeşit­lendirmek amacıyla bunların yerine önce kişi ortaklıkları, sonra da ser­maye ortaklıkları ortaya çıktı. Mo­dern ulaştırma, haberleşme ve üre­tim tekniklerindeki gelişmeler ve re­kabet koşulları bu eğilimi daha da ileri götürmeyi zorunlu kıldı; böylece holding denilen büyük kuruluş or­taklıkları doğdu.

holdinglerin yararı

Holdinglerin, vergi azalmasına yol açmak, ulusal kuruluşlara yabancı el sokmak, çokuluslu şirket boyutlarına ulaşarak ülkelerin siyasal dengesini bozmak gibi sakıncaları öne sürül­müşse de yararları daha önemlidir. Holdingler işletme ve kuruluşları bel­li bir kişinin hayatına bağlı olmak­tan kurtarır; sermayeyi değişik iş dal­larına dağıtarak zarar tehlikesini azaltır (kuruluşlardan biri zarar etse öbürleri kâr ederek onun zararını kar­şılar); birçok işletme ve kuruluşu il­gilendiren ortak hizmetler tek elden ve daha ucuza yapılır; planlama, it­halât, ihracat, gümrük ve depolama gibi ortak hizmetlerin bir elden gö­rülmesi, bağlı kuruluşları bu hizmet­leri ayrı ayrı yapmaktan kurtararak giderleri azaltır, uygulamada da ko­laylık sağlar. Kendi şirketlerine kendi kaynaklarıyla yardım eder v.b.

dünyada ve Türkiye’de holdingler

Holdingler özellikle batılı ülkeler­de ve Japonya’da yaygındır. Bu sa­nayi ülkelerinin gelişmesinde holding­ler önemli rol oynamıştır.

Bu yazı 106 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler