HIZLI İLETİŞİM GÜÇLÜ TOPLUM

Paylaş
 

HIZLI İLETİŞİM GÜÇLÜ TOPLUM

İletişimin Serüveni insanlığın serüveni ile baş başa gider .İnsanoğlu yeryüzünde yaratıldığı andan itibaren ve özellikle nüfusun artması ve kalabalıklaşma ile birlikte en temel ihtiyaçlardan bir tanesi hiç kuşkusuz iletişim olmuştur .İletişim bilgilerin insanlar arasında paylaşılması ve aktarılması anlamına gelir bir çok yöntemle iletişim konusunda çok önemli adımlar atılmıştır .Mesela Romalılar iletişim konusunda aldıkları kararlardan bir tanesi Roma Senatosunun aldığı kararlar Papirüs adı verilen kağıtlara yazılıp senatonun duvarlarına asılırmış .Bu sayede senatonun aldığı kararları sıradan halk gelip buradan okuyup kendileri hakkında alınmış olan kararları detaylı bir şekilde öğrenme şansına sahip oluyorlar dı. .Başka bir yöntem ise alınan kararların görevlendirilen kişiler tarafından bağırarak ve sesli bir şekilde halka duyurulması ile Osmanlı Devleti’nde de çok sık kullanılan bir yöntemdir .Padişahın aldığı kararlar fermanlar halka bu şekilde duyurulur camilerin minarelerinde veya köy mahalle kahvehanelerinde duyurularak halk bilgilendirme çalışılırdı .

İletişimin serüvenine baktığımızda en önemli devrimlerin başında Hiç kuşkusuz Alman bilim adamı John gutenberg’in geliştirdiği matbaa gelmekte .Matbaa insanlık tarihinde tam bir devrime yol açtı. Daha önce elle yazılan ve yazması oldukça zaman alan belgeler artık matbaada dakikalar içerisinde hızlı bir şekilde basılıp çoğalabilmek teydi ve bu çoğaltılan bilgiler kitap dergi gazete haline getirilip veya broşür haline getirilip hızlı bir şekilde insanların kullanımına sunulabilmektedir .Matbaanın gelişmesi ile birlikte özellikle gazetecilik ve dergicilik gibi meslekler doğduğu her ne kadar günümüzde klasik gazetecilik yerini internet gazeteciliğinde bıraksa bile yüzyıllardan beri Toplumların en temel bilgi alma araçlarından birisi hiç kuşkusuz gazeteler olmuştur ve gazetelerin önemi daha uzun yıllar kurmaya devam edecektir .Ancak günümüzdeki teknoloji ile birlikte artık klasik bir gazeteci okuyucusu olmaktan çıkıp mobil gazetecilik anlayışına yönelmek deyiz .Hem toplum olarak hem de gazete sahipleri olarak ülkemize baktığımızda iletişim konusunda adım adım ilerlediğimizi ve dünyadaki gelişmeleri takip edebildiğimiz görmekteyiz .Bugün Türkiye olarak internet bilgisayar kitle iletişim araçları konusunda dünyanın önde gelen toplumlarından birisi olmayı başarmış durumdayız .Hatta bu konuda biraz aşırıya da girildiği söyle ne bilmek de, mesela dünyada en çok televizyon başında zaman geçiren toplumlardan biri haline geldiğimizde Uzmanlar tarafından belirtilmekte unutulmaması gereken en temel şeylerden bir tanesi teknolojiyi doğru ve düzgün bir düzeyde kullanmamız gerektiği idi .Aksi takdirde teknoloji bağımlısı olmak da mümkün olabilmekte .Ülkemizde iletişim konusunda atılan en önemli adımlardan bir tanesi 1927 yılında radyonun kullanılmasıydı .Radyo kullanımı daha sonraki yıllarda giderek yaygınlaşmış ve hemen hemen her evde bir radyo kullanılır hale gelmişti .Daha sonra ise 1968’de Türk insanı ilk defa televizyonda tanıştı ,özellikle 1980’li yıllarda televizyon teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte bu aşama daha da hız kazandı 90’lı yıllarda ise özel televizyon kanallarının Türkiye’de açılması ile birlikte televizyonculuk anlamında çok büyük bir gelişme yaşandı .Günümüze baktığımızda birçok görsel işitsel ya da hem görsel hem de işitsel iletişim araç gereçlerini kullandığımızı söyleyebiliriz .İşte bu kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza yepyeni bir kavram girdi oda Medya. Medya dediğimizde bunun içerisinde gazete radyo, televizyon, dergi ,internet gibi kitle iletişim araçlarının tümü bulunmakta .Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması bütün dünyada çok önemli gelişmelere yol açtı ,en önemli gelişmelerden bir tanesi artık kişiler kendi kişisel görüşlerini ve düşüncelerini dünyaya bakış açılarını kitle iletişim araçları aracılığı ile rahat bir şekilde duyurabilmekteler. Yani birkaç dakika içerisinde çektiğiniz bir videoyu çok rahat bir şekilde bir video paylaşım sitesinde paylaştığı bilmektesiniz ve sizin videonuz eğer etkileyici ve önemli ise bir anda İnternet ortamında binlerce veya yüz binlerce kişi tarafından hatta milyonlarca kişi tarafından da paylaşılan bilmekte ve herhangi bir konudaki düşünceniz Dünyaya bakış açınız başka insanlar tarafından da çok kolay bir şekilde öğrenebilmek de .Özellikle son yıllarda gelişen sosyal medya anlayışı Facebook ,Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri hayatımızda çok daha fazla yer edilmekte neredeyse günün çok önemli bir kısmını artık elimizdeki cep telefonlarıyla internette geçirmekteyiz .Dolayısıyla ülkemiz ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip etme şansına sahip oluyoruz .Özellikle görsel içeriklerin giderek gelişmesi ve daha etkileyici hale gelmesi bu öğrenme sürecini ve etkileşim sürecini daha da arttırmak da .Bu da bizim düşünce yapımızı dünyayı algılayış tarzımızı derinden etkilemek de özellikle küçük yaştaki çocuklarımızı bu anlamda iyi korumalıyız .Çünkü kitle iletişim araçları her zaman çok sağlıklı bilgiler verememektedir ,bu zararlı etkilerden de çocuklarımızı korumak biz bireylere anne babalara ve eğitimcilere çok önemli sorumluluklar düşmekte .

 

Kitle iletişim araçlarının bu kadar gelişmesi bambaşka alanlarda da olanaklar sağlamakta ,mesela internet üzerinden eğitim anlayışı ortaya çıkmış ve her geçen gün de giderek etkisini daha da artırmak da .Artık öğrenciler herhangi bir ders konusunu veya Merak ettiklerini eğitim üzerinden oturdukları yerden evden veya cep telefonlarından çok rahat bir şekilde takip edebilmektedir .Bu da internete ulaşma olanağı olan tüm öğrencilerin eşit anlamda eğitim alabilmelerine olanak sağlayabilmekte eğitim anlayışı ilkokul düzeyinden başlayıp üniversite düzeyi ne kadar giderek yaygınlaşıyor .Gelecekte birçok eğitimin hatta üniversite eğitiminin de internet üzerinden yapılacağı ve kişiler bu şekilde aynı zamanda sınavlara girerek diplomalarına uzaktan mezuniyetle alabilecekleri düşünmüyor ki bu uygulama bazı bölümlerde ve eğitim paketlerinde başlamış durumda .Büyük bir ihtimalle daha da yaygınlaşarak devam edecek .Belki de gelecekte klasik okul anlayışı klasik üniversite anlayışı yerini bambaşka bir anlayışa bırakacak .

Günümüzdeki internet olanaklarının biri internet üzerinden alışveriş yapabilme olanağının sağlanması olduğu özellikle şirketler kurdukları sanal marketlerde ürünlerini çok daha rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunarak internet üzerinden satış yapmaya 2000 li yılların ortalarından itibaren yoğun bir şekilde başladılar ve şu anda hem ülkemizde hem de dünyada ticaretin çok önemli bir kısmı internet üzerinden gerçekleşmekte .Bu da yepyeni bir ekonomik anlayışın dolmasına ve giderek gelişmesine yol açmış durumda gelecekte e-ticaretin daha da yoğunlaşacağını ve belki de klasik ticaretin hâkimiyetine son vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz .Sağlıklı ve güvenilir sitelerden yapılmak şartıyla bu Ticaret anlayışı tüketiciye hem fiyat anlamında avantaj sağlamakta hem de yorulmadan ev ortamından kapısına kadar aldığı ürünün gelmesine imkan tanımakta .Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile birlikte bir diğer gündeme gelen konu ise devletle birey arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi olduğu ,özellikle ülkemizde kurulan e devlet anlayışı ve e-devlet sitesi sayesinde devletle vatandaş arasında gerçekleşmesi gereken birçok işlem bu site üzerinden gerçekleşebilmektedir .Devlet vatandaşının ihtiyaç duyduğu tüm resmi bilgileri bu site üzerinden vatandaşlarıyla paylaşmakta. Bu da bizim hayatımızı yoğun bir şekilde etkileyip kolaylaştırmakta, her geçen gün gelişen e devlet anlayışı gelecekte de toplumun en temel ihtiyaçlarından birisini karşılamaya devam edecek. Medya sosyal ekonomik ve eğitim yaşantımızda inanılmaz bir dönüşüme ve değişime yol açtı artık dünyadaki tüm kültürler iletişim araçları gereçleri sayesinde birbirleri ile diyalog halinde olabilmekte  bu beraberinde birçok yarar sağlasa da aynı zamanda oldukça zararlı sonuçlara da yol açabilmektedir .Bizler Türk toplum olarak geleneksel değerlere bağlı İslam kültürü ile yoğunlaşmış bir ulus olarak kendi milli değerlerimizi ve benliğimizi korumak zorundayız. Dolayısıyla dış dünyadan gelen tüm değer yargılarını koşulsuz bir şekilde içselleştirme yiz çünkü diğer toplumların dünyayı algılayışı inanışları yaşam alışkanlıkları bizden çok farklıdır ve bu yaşam alışkanlıkları dünyaya bakış açıları her zaman sağlıklı olmaya binmekte. İşte bu anlamda özellikle henüz dünyaya tam olarak analiz etme yeteneğine sahip olmayan çocuklarımızı gençlerimizi zararlı bakış açılarından ve yanlış bilgi birikimlerinden korumak zorundayız .Özellikle batı kültürünün bütün dünyaya empoze ettiği Popüler Kültür ve yaşam alışkanlıkları ne yazık ki daha bencil daha duyarsız ve daha yüzeysel düşünen gençlerin doğmasına yol açabilmekte .Temelinde tüketim anlayışı bulunan bakış açısı bizim kendi milli değerlerimize ve anlayışımıza uymamaktadır. İşte bu yüzden hem devlet hem toplum olarak Medya okuryazarlığına çok önem vermeli çocuklarımızın medyayı doğru kullanmasını medyadan kendilerini aktarılan bilgileri analiz edip bu bilgilerin yanlış olanlarından uzak durmalarını öğretmek zorundayız .Bu anlamda ülkemizde kurulan Rütük yani Radyo ve Televizyon Üst Kurulu çok önemli görevler yerine getirmekte ve özellikle çocuklarımızı koruyabilmek için akıllı işaretler gibi projeler geliştirmektedir .Son zamanlarda Okullarda öğretilen Medya okuryazarlığı dersi çok önemli bir ders haline gelmiş durumda ,gençlerimizin büyük bir bölümü günün çok önemli bir kısmını internette ve kitle iletişim araçlarında geçirmekteler, eğer biz onların bu Kitle iletişim araçlarını doğru şekilde kullanmalarını öğretemezsek gelecekte karşımıza çok olumsuz bir tablo çıkabilir .Bu anlamda hem devlet kurumlarına hem de ebeveynlere çok büyük görevler düşmekte.

Bu yazı 306 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler