HİPNOZ NEDİR?

Paylaş
 

HİPNOZ NEDİR?

Hipnoz yüzyıllar boyunca, birçok toplumun büyü törenlerinde kullanıl­dı. Bugün bile, bazı dinsel topluluk­lar (özellikle vodu), bir inanmışlar grubunun tanrısal güçlerle bağlantı kurmasını sağlamak için, bu kendin­den geçme yönteminden yararlanır.

Batı Avrupa’da bu olay 1773’e doğ­ru, Franz Anton Mesmer adında bir Avusturya’lı hekim tarafından, «ru­hun manyetizması» adıyla moda ha­line getirildi. Bu hekim her hastalığı tedavi bahanesiyle, gösterişli oturum­lar düzenliyordu ve bu toplantılar, aslında, gerçek bir tıbbî tedaviden çok, panayır gösterilerini andırıyor­du.

Sonradan ruhun manyetizması ku­ramı, hipnotizma adıyla, bilimsel olarak yeniden ele alındı. *Freud’dan önce, Fransız Charcot (1825-1893) akıl ve sinir hastalıklarının teşhis ve te­davisinde bu yöntemi kullandı.

Hipnoz haline gelme durumu, hip­notizmacının kendine özgü nitelikle­rinden yararlanan büyüleme ve telkin teknikleriyle (sabit bakışlar, sözle tel­kin v.b.) yaratılır. Uyutulan, yani hip­notize edilen kişi, ne kadar çabuk et­kileniyorsa ve gerginlikten uzak bi­riyse o kadar kolay hipnoz haline gi­rer. Hipnoz uykusunda üç evre gö­rülür: göz ve bakışın sabitleşmesi ve­ya göz kapaklarına bastırılarak sağ­lanan «letarji»; parlak ışık veya bü­yük gürültüyle sağlanan «katalepsi»; ve nihayet uyurgezerlik evreleri.

Böylece hipnoz olgusu hipnotizmacı bakımından bazı özel verileri, hipno­tize edilen bakımından ise, bu işe çok iyi hazırlanmış bir psikolojik ortamı gerektirir. Ancak bu yolla, bazıları­nın mantıkla açıklanması zor olan so­nuçlar elde edilir: bu kişiler hipnozu, en olmayacak emirlere boyun eğdir­mek, sözgelimi  acıya karşı duyarsız­lık sağlamak gibi yerlerde kullanır­lar. Tıp, hipnozu ancak pek olağanüs­tü ve belirli durumlarda, özellikle nöropsikiyatride kullanır.

Bu yazı 205 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/