HİPERSONİK DALGA NEDİR?

Paylaş
 

HİPERSONİK DALGA NEDİR?

Fizikçi Langevin piezo elektrik kristaller ile, işitilmez dalgaların oluşturulabileceğini ve bunların özelliklerinin işitilir dalgalara benze­diğini keşfetmiştir. Bu seslerin frekansları, insan kulağı tarafından farkedilmeyecek dere­cede yüksek olup, bu dalgalar ultrasonık dalgalar olarak adlandırılır.

Bu ultrasonların frekansları olasıdan daha da yüksek olabilir. Onlarca milyon hertz, frekansın üzerinde, bu sesin yayılımı ancak çok düşük sıcaklıklarda ve katilarda gerçekleşebi­lir. Bu yeni yayılım özellikleri gözönünde bulundurularak bu dalgalar hipersonik dalga­lar olarak adlandırılmışlardır.Bu hipersonlar önemli bir araştırma gerecidir. Katıların esneklik sabitlerini ölçmeye ve dirençlerini belirlemeye yararlar. Başka bir görüşle, kanlardaki titreşim absorbsiyonu sebeplerini deneysel olarak incelenmeye yararlar. Son olarak da atomlar üzerinde ışık tarzında direkt bir etkileri olduğu gözlenebilir. Termik titreşimler ile üstüste gelen düzenli titreşimler maddede elektrik ve manyetik alanlar oluştururlar. Daha önemli olarak da hipersonik dalgalar atomdan elekt­ron çekerek veya bu elektronları daha yüksek enerji düzeylerine çıkararak atomun yapısını değiştirebilirler. Fizikçiler, atomların elektron­ları ile karşılıklı tepkimeye giren foton gibi, fotonun varlığını da ortaya koymuşlardır.Hipersonlar ve fononlar, fotonunkine eş öneme erişecekler ve lazerlerde olduğu gibi küçük hesap makinalarında da kullanılmaya başlanacaklardır.

Bu yazı 191 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler