HİNT UYGARLIĞI NEDİR?

Paylaş
 

HİNT UYGARLIĞI NEDİR?

Tarihin en eski uygarlıklarından birisi hiç kuşkusuz Hint uygarlığıdır .Hint uygarlığına baktığımızda Hint Okyanusu’na uzanan bir yarımada da ortaya çıktığını görmekteyiz .Hindistan’daki ilk uygarlıkların milattan önce 4000 yıllarına kadar uzandığı Uzmanlar tarafından kanıtlanmış durumda .İndus Nehri boyunca ortaya çıkan bu uygarlık insanlık tarihine birçok anlamda zenginlik katmış ve kendine has özellikleri ile günümüze kadar gelmeyi başarmıştır .Hindistan’ın en önemli özelliklerinden bir tanesi doğal kaynaklarının oldukça zengin olmasıdır. Doğal kaynakları bu kadar zengin olan Hindistan’ın doğal olarak sık sık istilaya uğramış ve bu istilalar da da zaman zaman büyük yıkımlara yol açmıştır .Milattan önce 1500 lerde  Orta Asya’dan bu bölgeye gelen ve kendilerine Ariler denilen ırk Hindistan’ı işgal etmişti Ariler bu geniş coğrafyaya tam anlamıyla hakim olmayı başaramadılar bunun sonucunda ise Hindistan’ın bütün yapısını değiştirecek olan Racalık sistemi doğdu .Racalık sisteminin esası küçük prenslikler tarafından Hindistan’ın yönetilmesiydi .Ariler aynı zamanda Hindistan’a kast sistemini de getirdiler .Kast sistemi Hint uygarlığının en temel özelliklerinden birisi olarak günümüze kadar devam etmiştir .Kast sistemi toplumu hem siyasi hem toplumsal hem de dini anlamda şekillendirmiştir .Kast sistemindeki en temel unsur halkın sınıflara ayrılmasıdır 1. Kademede brahmanlar yani din adamları gelir bunlar en üst kademeye oluştururlar 2. Kademesi kışatyalar yani hükümdarları komutanlar ve askerler gelmekte 3. Sınıf olarak vaysiyalar yani Sanatkarlar tüccarlar ve çiftçiler yer almakta 4 sırada sudralar yani işçiler bulunur 5 sırada ise paryalar bu 4 sınıfın dışında olan ve hiçbir hakka sahip olmayan sınıftır ne yazık ki bu ayrımcılık günümüzde de Hindistan’da devam etmekte insana baktığımızda dini anlamda karşımıza kutsal metinler Vedalar çıkar yani Hinduizm denilen dini anlayış Hindistan’ın en temel unsurlarından birisidir .Kast sistemini benimseyen hinduizmde en üst mevkide brahmanlar bulunur ve brahmanlar toplum tarafından oldukça saygı görür .Ancak hinduizmin aynı kas sisteminde olduğu gibi oldukça sert bir yapısı vardır Dolayısıyla toplamda hem hinduizme karşı hem de kas sistemine karşı Doğan tepki budizmi doğurmuştur .Budizmde şu anda Hindistan’daki en yaygın dini anlayışlardan birisi olmuş ve geniş halk kitleleri tarafından kabul edilmiştir .Ancak Hindistan dendiğinde Sadece bu iki binden bahsedemeyiz aynı zamanda Hindistan’da konfüçyusçuluk taoizm ve Maniheizm gibi dinlerde Hindistan’da yaygınlaşmıştır .Hindistan günümüzde neredeyse bir buçuk milyarı bulan nüfus yapısı ile uzakdoğu’nun en önemli ülkelerinden birisi olup gelişim seviyesi her geçen gün artmakta bu şekilde devam ederse büyük bir ihtimalle Hindistan geleceğin super güçlerinden birisi olmaya aday konumda.

Bu yazı 124 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler