• DOLAR
  6,8721
 • EURO
  7,7344
 • ALTIN
  392,42
 • BIST
  1,1245
Hinduluk Nedir?

Hinduluk Nedir?

Hinduluk Nedir?

«Brahmancılık» da denilen Hinduluk, ‘Hindistan’da egemen olan dindir: 500 milyon kişi Hinduluğa bağlı dır. Bu din M.ö. II. ve I. binyıllar dan kalma metinler bütünü olan Ve­da’lara dayanır. Veda, yüce bilginin açıklanması kabul edilir («veda» söz­cüğü «bilmek» anlamına gelir), brahman

Brahman, Veda ve Veda yöntemle­ri bilimidir. Bu bilime yalnız brahmanlar, yani din adamları kastına mensup olanlar sahiptir. Ama brah­man, her şeyden önce, mutlak, yani her şeyi yaratan yüce ilke demektir. Brahman, mutlak ilkeden Brahma’ya, yani yaratıcı tanrıya dönüşmüştür. Veda metinleri, Brahmanm yanı sıra başka tanrıları da kabul eder: varo­luşun koruyucusu Vişnu ve dünyanın tahripçisi Sıva. Bu temel tanrıların çevresinde daha birçok tanrı bulunur. Bu tanrılardan biri dünyaya indiği za­man hangi canlının biçiminde görü­nürse ona «avatar» denir. En ünlü avatarlar, Vişnu’nun avatarları olan Krişna ve Buda’dır. Buda, kötülüğü yenmek için sık sık dünyaya döner.

Tanrılar da tıpkı insanlar gibi dav­ranır. Ruh göçümü kuralı onlar için de geçerlidir, yani bu dünyada tanrı­lar da ölümlüdür; gökyüzünde ya da erişilmez bir dağın doruğunda oturur­lar. Tanrılaştırılmış hayvanlar da var­dır.

bhakti (bakti)

Bhakti, Hinduluğun en önemli din­sel ayinidir. Bu, insan ile tektanrı arasında kişisel bir ilişki kurmağa ça­balayan bir tür kendini adayış ayini­dir. Tasavvuf düşüncesine dayandırı­lır; insanın, bedeninden ve dünya ile bağlantılarından kurtulmasını amaç­lar; ayrıca, insanı bilgisizliğinden de kurtarır. Bhakti, kurtuluşa ve sağdu­yuya ulaşmanın tek çaresi değildir. Bunun daha birçok yolu ve yöntemi vardır. Bu yöntemlerin en önemlile­rinden biri çileciliğe dayanan yoga yöntemidir.

 

Hinduluk, yarattığı toplum siste­minden ayrılamaz. Toplumu o da hi­yerarşik olarak dört kasta bölmüş­tür. Brahmanlar, dorukta, din adam­ları kastını meydana getirir, manevî ve adlî yetkileri ellerinde tutarlar. Or­tada soylular, asker ve siyaset adam­ları kastı vardır. Nihayet, çiftçilerle zanaatçılar da zenginlikleri üretmekle yükümlü iki kastı oluştururlar. Bu kastların altında, tapmaklara gireme­yen ve köy dışında yaşayan «parya­lar» veya «dokunulmazlar» yer almış Resmî olarak toplumun bu tür bölünmesi 1950’den beri ortadan kalkmıştır, ama geleneklerin ağırlığı, hâlâ toplum kastları arasındaki ayrıcalıktan pek canlı biçimde sürdürmek-

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM