HİMALAYA DAĞLARI

Paylaş
 

HİMALAYA DAĞLARI

Hindistan ile *Çin arasında sınır meydana getiren Himalayalar, 2700 kilometre uzunlukta ve 250 ile 500 kilometre arası genişlikte dev bir en­geldir. Bu engelde on dört doruk 8 000 metreyi geçer (bunlardan Everest, 8 880 metredir). Kuzeyde sı­radağ, ortalama yüksekliği Mont Blanc’dan fazla (5 000 metre) olan, geniş Tibet Yaylası’yla uzanır.

Yaz musonlarına açık olan güney aklanı, Dünya’nın en çok yağış alan bölgesidir. Eteklerinde fillerin, kap­lanların ve leoparların yaşadığı, ba­taklık bir cangel uzanır. Sık orman­lar 1 500 metre yüksekliğe kadar çı­kar ve sonra yerlerini kestane ağaçla­rına, meşelere, huş ağaçlarına bırakır. 3 500 metrenin altında çayır, 4 500 metreden yukarıda ise erimeyen kar­lar başlar.

Nüfus vâdilerde seyrektir, sıcak bölgelerde yoğunlaşır ve özellikle pi­rinç, mısır, buğday ve patates eken çiftçilerden oluşur. Yamaçlarda teras biçimi ekim yapılır. Soğuk yörelerde ise, özellikle yak, koyun ve keçi ye­tiştiren Tibetliler ve Nepal Şerpaları yaşar. Bunların hayatı yoksul ve pek çetin geçer.

Himalayalar’ın siyasal birliği yok­tur, sıradağın birçok kola bölünmüş olması, ancak küçük devletlerin ku­rulmasına olanak vermiştir. Hindis­tan, Bhutan ve Sıkkım krallıkları ile *Pakistan’ın hak iddia ettiği Keşmir üzerinde bir tür himaye’kurmuştur. Yalnız Nepal Krallığı bağımsızdır.

Bu yazı 21 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler