Hidrojen Nedir?

Paylaş
 

Hidrojen Nedir?

Hidrojen, Evren’de en bol bulu­nan elementtir.

Güneş’in ve yıldızların maddesinin büyük bir bölümü hidrojenden olu­şur. Dünyada hidrojeni serbest hal­de bulmak kolay değildir. Havada pek düşük miktarda hidrojen vardır, an­cak volkanların fışkırttığı gazlarda veya doğal kaynaklardan fışkıran gaz­larda geniş oranda hidrojen vardır. Atmosferin yüksek kesiminde, hid­rojen, hidrojen tacı adı verilen bir örtü meydana getirmiştir.

Maddelerin En Hafifi

Renksiz, kokusuz bir gaz olan hid­rojen, bütün maddelerin en hafif olanıdır (havadan 14 kat hafiftir). Böylece bütün öteki gazlara oranla, gö­zenekli duvarlardan, hattâ akkor du­rumuna gelecek derecede ısıtılmış de­mir gibi bazı maddelerin içinden bile, daha hızlı geçebilir. İyi bir ısı ve elektrik iletkenidir ve sıvı hale ge­tirilmesi pek güçtür. Kimyasal yön­den hidrojen basit bir maddedir (bir hidrojen atomu tek bir çekirdek ve­
ya proton ile bunun çevresinde dö­nen tek bir elektrondan oluşur).

Isıtılmış halde birçok elementle ka­rışır. Bu çeşitli tepkileri, sanayide ge­niş uygulama alanları bulmuştur. Ok­sijenle birleşince su (doğal halde pek çok bulunur) meydana getirir. *Oksijen ve su karışımı, oksihidrik üfleç’te de (kaynak makinesinin alevi­nin mavi rengi, yanan hidrojenin özelliğidir) kullanılır. Azot ile birle­şince, yapay gübre ve patlayıcı mad­deler üretiminde kullanılan amonyak oluşur. Başlıca sanayi gazlarından olan metan, hidrojen ile karbon ka­rışımıdır.

Güdümlü Balonlar ve Füzeler

Eskiden hidrojen, hava gemilerini (balonlar, güdümlü balonlar v.b.) şi­şirmekte kullanılırdı, ama çabuk alev aldığından, yerini helyum gazına bıraktı.

Silâh sanayii günümüzde hidrojeni, füzc yakıtı olarak kullanmaktadır. Gerçekten de, sıvı halde (üretimi ve depolanması güç bile olsa), çok yük­sek bir enerji verme gücü olmasına karşılık az yer kaplar. Nihayet, insanların yarattığı en öl­dürücü silâhlardan birinin, korkunç hidrojen bombasının da yapımına gi­rer.

http://bilelimmi.com/gumus-nedir/

http://bilelimmi.com/fresk-nedir/

 

Bu yazı 305 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler