• DOLAR
  7,5584
 • EURO
  8,9640
 • ALTIN
  474,95
 • BIST
  1,1856
Henry FORD KİMDİR?

Henry FORD KİMDİR?

Ünlü bir Amerika­lı otomobil imalâtçısı ve dünyanın sayılı zen­ginlerinden biridir. Dearborn’da küçük bir çiftlikte dünyaya gel­di. Okula giderken ak­şamları eve dönünce, yaz aylarında, durmak dinlenmek bilmeden, çiftlik işleriyle uğraşı­yordu. On iki yaşın­dayken annesi öldü. Henry Ford Henry Ford artık oku­la da gitmez oldu. Onun bütün merakı ma­kinelerdeydi. Eline bir saat geçirse, hemen içini açar, makinesini karıştırır, kendi ak­lınca daha iyi işler bir hale getirmeye ça­lışırdı.

Henry Ford bir gün, yolda kendi ken­dine giden bir traktör görünce şaşırdı. Git­ti, makinenin her yanını iyice gözden ge­çirdi, işleten adama bir sürü sual sordu, sonra, kendi de böyle bir makine yapmanın yollarını araştırmaya başladı. Çiftlikte boş zamanlarında gölge bir yere çekiliyor, elin­deki aletlerle saatlerce çalışıyordu. Artık çiftlik işlerini büsbütün bırakmıştı. Henry Ford, on yedi yadına geldiği zaman bir makine yapımevine çırak girdi. Geçimi­ni sağlıyabilmek için ayrıca da akşamları ikişer saat bir kuyumcunun yanında çalışı­yordu. Makineler hakkındaki bilgisini geniş­lettikten sonra çiftlik işlerinde de faydası dokunacak makineler yapmayı aklına koydu, çalışmalarını bu yola döktü. Daha sonra Det- roit’e gitti, Edison şirketine makinist olarak girdi. Makineleri o kadar iyi biliyordu ki, kısa zamanda başmühendis mevkiine yük­seldi. Bu arada hafif gövdeli arabaları çe­kecek bir makine yapmaya çalışıyordu. En sonunda, benzinle işliyen hafif bir motor yapmayı başardı. Böylece, yeni başlamış olan otomobil sanayiinin gelişmesine yol açtı.

Ford’un iki silindirli dört beygirlik mo­torlu arabası 1892’de tamamlandı. İcadının üzerinde uzun müddet çalıştıktan sonra bu­nun işe yarıyabiieceğini en sonunda herkese kabul ettirdi. Sonra hemen ikinci arabayı yapmak üzere çalışmaya koyuldu. 1899’da Detroit Otomobil Şirketi hesabına otomobil yapmaya başladı. Kendisi de bu şirketin başmühendisiydi. Şirket siparişe göre otomo­bil yapmak istiyordu, Ford ise çok sayıda imalât taraftarıydı. Otomobilleri ucuza mal edip ucuza satmak, böylece sürümden ka­zanmak fikrini ileri sürdü. Şirket bu fikre yanaşmıyordu. Ford şirketten ayrılmak zo­runda kaldı. 1902’de Ford Motor Şirketi’ni kurdu. Şirket işe başlarken sermayesi yüz bin dolardı. Değişik modellerde’otomobil rağ­bet görmüştü 1926’da şirketin sermayesi bir milyar dolara- yükseldi, Ford Şirketi dünya­nın en büyük motor şirketi haline geldi. Sa­dece otomobil yapmakla kalmıyorlar, çeşitli taşıtlar, bunların yedek parçalarını yapıyor­lardı. Artık bütün dünyada Ford adını duy- mıyan kalmamıştı.

Ford şirketi kuruluşundan bugüne kadar hiç kimseden borç, almadığı gibi tahvil, bo­no satışı da yapmamıştır. Şirketin sahipleri tamamen Ford ailesinin mensuplarıdır. Şir­ketin kurulduğu yıl 2 silindirli 8 beygirlik 1708 araba yapılmıştı.

Milyonlarca Araba

Ford, yeni usullerle çalışmasına devam etti. Bu arada 1914’te, işçilerinin ücretlerini arttırarak endüstri âlemini hayretler içinde bıraktı. Öteki fabrikalarda işçiler günde do­kuz saat çalışıyorlar, buna karşılık Ford te­sislerinde çalışanlardan yarı yarıya az ücret alıyorlardı.

Ford, ayrıca, mallarına ucuz fiyat koymuş­tu, fakat çok sayıda imalâtla sürümden ka­zanıyordu. Böylece, şirket kısa zamanda dün­yanın sayılı büyük şirketleri arasına girdi. 1915’te bîr milyonuncu araba yapıldı. 1926′ da ise fabrika yılda iki milyon araba yapa­bilecek hale gelmişti. 1923’de on beş milyo­nuncu araba piyasaya çıktı.

Makinelerin yanı sıra insanları da çok seven Henry Ford, sağlığında birçok hayır kurumlan, hastaneler açmış, yanında çalışan­lara büyük iş imkânları sağlamıştır. Ayrıca, servetinin önemli bir kısmını da Ford Vak- fı’na yatırmıştır. Bugün dünyanın her yanın­da Ford Vakfı’ndan taydalanarak yabancı memleketlerde okuyan, ihtisas gören kabili­yetli insanların sayıları pek çoktur.

Ford, 1915’te çevrin en tanınmış şahıs­larını toplayıp biı^gemiyle Avrupa’ya gitti. Bütün yolculuk masraflarını kendisi üzerine almıştı. Niyeti Birinci Dünya Savaşı’mn çık­masını önlemekti. Sulh Yolculuğu maalesef iyi bir sonuç vermedi.

Henry Ford, 1918’de Senatör olmak için adaylığını koyduysa da kazanamadı. 1945’e kadar işlerinin başından ayrılmadı. 1947’de seksen dört- yaşında öldü.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Henry FORD KİMDİR

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM