• DOLAR
  6,7665
  %0,20
 • EURO
  7,6838
  %0,34
 • ALTIN
  371,81
  %-0,10
 • BIST
  8,5783
  %0,87
HAZARLAR

HAZARLAR

HAZARLAR

Gök – Türk imparatorluğunun en batı ucundaki Hazarlar da bir Konglomera (karma) kavim görüntüsündedirler. Egemen ol­dukları alanlar da Hun ve Avar kalıntılarından başka Bulgar, Slav v.b. kavimlerde yaşıyorlardı. Bu nedenledir ki, Hazarlar ne Tükçenin tek bir diyalektiğini kullanmışlar, ne tek bir dine bağ­lanmışlar, ne de tek bir yazı çeşidini seçmişlerdir. Ülkede, Bulgar ve Sabir Türkçeleri ile Macarca, din olarak Yahudiliğin Karay mezhebi, hıristiyanlığın Ortodoks mezhebi ve müslümanlığın Şafi’i mezhebi yan yana yaşadığı gibi, Rünik, Arap, İbrani ve Kyril alfa­beleri de birlikte kullanılmıştır. Hazarlar ikiyüz yıl boyunca Gök – Türk Kağanına bağlı kaldiktan sonra egemenliklerini kazandılar.

Bizans imparatorluğu­nun samimi dostları olarak İstanbul’la sıkı ilişkiler kurdular. Bi­zans sarayına gelin verdikleri gibi, Bizanslı prenseslerle de evlendi­ler. Bu nedenle Müslüman Araplara karşı Kafkas ülkesinde başa­rılı mücadelelerde bulundular. Avrupalı tarihçiler Hazarların bu faaliyetlerini Frankların Galya’da Müslüman Araplara karşı yü­rüttükleri savaşlarla denk tutarlar. Şarl Martel nasıl Puvatya’de Abdurrahman el-Gafikî’yi durdurarak müslümanların Hıristiyan Avrupa’yı batıdan çevirmelerini engellemişse, Hazarların da Der­bent ve Taman’da Arapları durdurarak hıristiyanlığın kuzeyden çevrilmesini engelleyen bir kavim olduğunu ileri sürerler. Böylece Franklar ve Hazarlar hıristiyan kültürünün kurtarıcısı olarak de­ğerlendirilirler.

Hazarların iki başkentleri vardı. Eski başkent Balancar ve ye­ni başkent Sargışın’m yanında Müslüman Hazarların yerleştikleri Semender önemli bir ticaret merkezi idi. Bulan Kağan zamanın­da yahudiliği benimseyen Hazarlar Gorgios Kağan devrinde hı- ristiyan oldular. Ancak bu dinlerden hıristiyanlık üst tabaka ara­sında yayılmış, halk çoğunlukla yahudi ve müslüman kalmıştı. Hazar devleti IX. ve X. yüzyıllarda kuzey doğrultusunda bir yayıl­ma gösterdi. Bunun sonunda Ukrayna, Beyaz Rusya Slavları uy­garlaşarak örgütlenmeye başladılar. Bu bakımdan Hazarların tarihi rolü Avarların güney Slavlarına karşı olan rolleri gibi bir değerlendirme kazanmaktadır. Yâni,, kuzey Slavlarnın tarihi ka­derinde ilk etken olan kavim Hazarlar olmuşlardır. Böylece Fin topraklarında Novgorod knezliği doğdu ve bu knezler Hazarlara imrenek Kağan ünvanını taşıdılar. Ancak tutarlı bir birlik mey­dana getiremeyen Hazarlar iç. çekişmelerle zayıfladılar. 965 te Kief prensi (Kağanı) Suyatoslav Hazar kentlerini yakıp yıktı. Gerçi Hazarlar bu saldırıyı Harzemli askerlerin yardımı ile püskürttülerse de bir daha toparlanamadılar ve yavaş yavaş çevredeki Türk ve Slav kavimler arasında eridiler.

http://bilelimmi.com/gokturkler/

http://bilelimmi.com/unite-3-ipek-yolunda-turkler-ders-notu/

http://bilelimmi.com/avarlar/

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM