Haydar  ALİYEV KİMDİR

Paylaş
 

Haydar  ALİYEV KİMDİR

Haydar  ALİYEV , azerbaycanlı devlet adamı (Nahçıvan 1923). 1941’de NKVD’de çalışmaya başladı. Hızla yükse­lerek, 1967’de Azerbaycan başkanlığına, 1969’da Azerbaycan Komünist Partisi ge­nel sekreterliğine getirildi. 1976’dan başla­yarak ISSCBI Komünist Partisi’nde siyasal büro üyeliği yapıp, Ekim 1987’de istifa et­ti. 1990’da Nahçıvan milletvekilliğine seçil­di, meclis başkanlığına getirildi. Azerbay­can Parlamentosu başkanlığına getirilip, Ebulfeyz Elçibey’in Bakü’den ayrılmasın­dan sonra Parlamento’nun Elçibey’i cum­hurbaşkanlıktan almasını sağladı. Bir refe­randumla durumunu sağlamlaştırdı (Bk. AZERBAYCAN)^ Eylül 1993’te Mos­kova’da Rusya lideri Boris Yeltsin’le gö­rüştükten sonra, Azerbaycan’ın Bağımsız Devletler Topluluğu’na katılacağım açıkla­dı

Bu yazı 43 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/