HANGİ YÖNETİM DAHA DEMOKRATİK

Paylaş
 

 

HANGİ YÖNETİM DAHA DEMOKRATİK

Monarşi: Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu yönetim biçimidir. Bu hükümdar, Türkçe’de kral, imparator, şah, padişah, prens, emir gibi çeşitli unvanlar alabilir. Monarşi’yi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir.

Meşrutiyet: Hükümdarların başkanlığı altında anayasalı parlamento idaresidir. Bu idare şeklinde tamamı veya bir kısmı halk tarafından seçilen bir meclis vardır.

Oligarşi: Sadece belirli bir zümrenin ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. Yunanca’daki “az” ve “yönetim” kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir. Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir.

Teokrasi: Dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terimdir. Dini otorite organlarının, siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu yönetim biçimidir. Her ne kadar farklı algılanış biçimleri ve yorumlan mevcut olsa da, teokrasi en yalın anlamda “devlet işlerinden bir tür dini sınıfın sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandınlmaya çalışıldığı sistem” olarak tanımlanabilir.

Cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Aynı zamanda, “Türkiye Cumhuriyeti” Örneğinde olduğu gibi, cumhuriyet ile yönetilen ülkelerin devlet adlarında Cumhuriyet kelimesine de yer verilebilir.

 

Bu yazı 290 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler