Haçova Meydan Savaşı | BİLELİMMİ.COM

Haçova Meydan Savaşı

Paylaş
 

Haçova Meydan Savaşı Osmanlılarla Avusturyalılar arasında Macaristan’da yapılmıştır 1596. Avusturya ile savaş Üçüncü Murat zamanında ve 1593 yılında başlamıştır savaşın ilk yıllarında Osmanlı orduları yenilgiye Uğradılar .Eflak Boğdan ve Erdal Bey deri Avusturyalılar tarafına geçti ders Bu sırada Üçüncü Murat öldü yerine oğlu üçüncü Mehmet padişah oldu 1595 cephedeki durumun gittikçe bozulması ve Estergon Kalesi’nin düşman eline geçmesi üzerine üçüncü Mehmet sefere çıkmak zorunda kaldı .Padişahın ordunun başına geçmesi asker arasında çok iyi karşılandı. Türk Kuvvetleri daha önce alınamayan eğri Kalesi’nin 20 gün süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler üçüncü Mehmet eğri Fatih’i unvanını aldı. Bundan sonra Ordu eğri Kalesi’nin güneyinde bulunan Haçova ya geldim Burada İmparatorun kardeşi arşidükü maximilian komutasındaki Alman Macar ve öteki Avrupa devletlerinin kuvvetlerinden oluşan kalabalık bir ordu ile karşılaştı .Osmanlı ordusuna da Kırım Hanım Kuvvetleri katılmıştı Cafer Paşa komutasında düşman üzerine gönderilen az bir kuvvet başarı sağlayamadı bu durum padişahı ve büyük veziri kuşkuya düşürdü ne yolda davranacağı hakkında bir Ordu görüşmesi yapıldı .Padişah orduyu bir komutana bırakıp geri dönmek istiyordu görüşmede padişahın hocası ve tarih yazarı Sadettin Efendi de vardı o bu büyük bir iştir Hasanpaşa İbrahim Paşa ve gayrisi ile olur biter değildir padişahın askere Baş olması gerekir dedi .Bunun üzerine Ordu ovaya çıkıp Savaş düzeni aldı 26 Ekim 1596 da Savaş başladı düşman Kuvvetleri padişahın bulunduğu yere saldırdılar ve merkezi sardılar padişah ordusunun gerisine çekildi Akşam olunca Savaş ertesi güne bırakıldı o gece karakollarda gerekli önlemler alındı .Ertesi günü öğleden sonra düşman bütün gücüyle saldırıya geçti Ordu’nun içine daldı ve yağmaya başladı Osmanlı ordusu bozulmak üzereydi padişah yine Sadettin Efendi’nin beklemesini ve kuşkuya düşmemesini istemesi üzerine yerinde kaldı .Akşam yaklaştığı sırada düşmanın çadırlar arasında girdiği güvensiz aşçı Deveci Katırcı gibi geri hizmetlerde çalışan Erler ellerine geçirdikleri kazma balta ve sopalarla saldırıp düşmanın bir bölümünü öldürdüler kafir kaçtı diye de bağırmaya başladılar bunun üzerine dağılan kuvvetler topladım düşman üzerine saldırmaya başladılar .Öncülerin komutanı Çağlayan’ın Zade Sinanpaşa gizlendiği pusudan çıkarak adlı kuvvetleriyle düşmanın arkasından saldırıya geçti 20.000 kadar düşmanı bataklığa sokarak yok etti .Bundan sonra Düşman ordusu ağır bir yenilgiye uğradı yatsı vakti ne kadar düşmandan 50000 kişi öldürüldü böylece çok güçlü olsa Haçova Savaşı büyük bir zaferle sonuçlandı en güzel Alman toplarından 95’i ele geçirildi Haçova Savaşı’nda Osmanlı ordusunun 140.000 düşman ordusunun 300000 kadar olduğu yazılmıştır.

Bu yazı 24 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla