Haçlı Seferlerinin Nedenleri

Paylaş
 

Haçlı Seferlerinin Nedenleri

 

Tarihte yaşanan bazı olaylar insanlığın gidişatını derinden etkilemiş ve bambaşka sonuçlara yol açmıştır o olaylardan bir tanesi de hiç kuşkusuz Haçlı Seferleri’dir .Avrupa’da Papalık Kurumu’nun kışkırtmasıyla ve bir çok nedenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan büyük Haçlı Seferleri Avrupa’nın Ortadoğu’nun ve Türk tarihinin derinden etkilenmesine çok önemli sonuçlar doğmasına yol açtı .Haçlı Seferleri nelerdir Bu seferler neden gerçekleşti ve sonuçları neler oldu bu yazımızda isterseniz konuya yakından bakalım ve Haçlı seferlerini en ayrıntılı şekilde anlamaya gayret edelim .Haçlı seferlerinin dini siyasi ve ekonomik nedenleri bulunmaktaydı .

Dini nedenlere baktığımızda ise Hristiyanlığın doğduğu topraklar olan Kudüs, Antakya ve İznik in Müslümanların elinde olması en önemli nedenlerden birisiydi .Bilindiği gibi Hz İsa Kudüs’te Hıristiyanlığı yaymaya çalışmış ve burada çarmıha gerilerek öldürülmüştü .Dolayısıyla Kudüs Hristiyanların en önemli Kutsal Şehri idi .Ancak burası Türkler tarafından ele geçirdiğinden beri Hristiyanlar bu şehri ziyaret edemiyor ve hac görevlerini yerine getiremiyorlardı .İşte Papa bu olayı kullanarak Avrupalıları kutsal toprakların geri alınmasına ikna etti .Özellikle Avrupa’da bulunan Clooney Tarikatı Papalık tarafından kurulmuş bir tarikatdı ve son derece saldırgan bir tutum içerisinde Kudüs’ün kutsal toprakların geri alınmasını savunmaktaydı .Papalar ellerindeki en büyük kozu Haçlı Seferi için kullandılar yani Haçlı Seferi katılanlara cenneti vaad ettiler .Papalığa göre bu çok kutsal bir görev de ve bu görev için yola çıkmak bile cennete girmenin garantisidir .Oldukça yoksul durumdaki halk bu vade son derece samimi bir şekilde inanmış ve yüzbinlerce insandan oluşan kitleler Papa’nın Cennet vaadi doğrultusunda Haçlı seferine katılmıştı  .

Önemli nedenlerden bir tanesi de İslamiyet’in giderek dünyaya yayılmasıydı .Papalık bundan son derece tedirgin di .Eğer İslamiyetin bu şekilde ilerleyişi durdurulamaz sa yakın zamanda İslamiyet Avrupa sınırları içerisine kadar girecek özellikle Türkler Avrupa’yı işgal etmeye başlayacaklar dı .Bunun farkında olan papalık Haçlı seferlerini yoğun bir şekilde desteklemiş ve bu seferlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Siyasi nedenler arasında ise en önemlisi tabi ki Türklerin giderek Avrupa’ya doğru ilerlemesi özellikle Bizans’ı tehdit etmesiyle Türkler Anadolu’ya ilk andan itibaren hakim olmaya başlamışlar Malazgirt Meydan Muharebesi ve Miryokefalon Savaşları ile Anadolu’nun Türklere ait olduğunu kanıtlamışlardır .Ancak Türklerin hayali sadece Anadolu’ya hakim olmak değildi aynı zamanda İstanbul’a alarak Bizans sonlandırmak ve Balkanlar’a doğru ilerleyişini devam etmekti .İşte bunu anlayan Bizans Papa’dan yardım istemiş ve bunun sonucunda da papalık Haçlı seferlerini en başından itibaren desteklemeye başlamıştı .

Bir diğer neden ise papalığın siyasi ihtirasıydı .Papalık sadece bir dini örgütlenme olmak da kalmayıp aynı zamanda siyasi bir boyutu da olan çok güçlü bir kuruma dönüşmüştü .Bu kurumun gücünü pekiştirmek isteyen Papalar Haçlı seferlerini desteklemiştir ve böylece Katolik Kilisesi’nin hakim olduğu sözlerinin daha fazla geçtiği geniş alanlara hakim olma hayalini kurmuşlardır .

En önemli siyasi nedenlerden bir tanesi de Avrupa’da bulunan şövalyelik ve asillerin macera arayışı dı .Asiller ve Şövalyeler kahramanlık peşinde koşmak din adına büyük işler yapmak ve aynı zamanda yeni Topraklar ele geçirmek buralarda Hakimiyet kurma hayalini taşıyorlardı .Krallar ve derebeylerin topraklarını genişletme düşüncesi de Haçlı Seferleri’nin siyasi nedenleri arasında sayılabilir .Avrupa’da yeterince güçlü olmayan krallar ve senyörler yeni topraklar elde etmek bu sayede hem ekonomik hem askeri hem de siyasi anlamda güç kazanma hayali kuruyorlardı. Avrupalıların en büyük siyasi hedeflerinden bir tanesi de Ortadoğu’da yani Kutsal Topraklar civarında yeni devletler kurabilmek burada hıristiyanlığın tekrar Köksalmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktı .1 Haçlı Seferi sonucunda bunu kısmen de olsa başarmışlar .Ancak daha sonra Kudüs ve civarında kurulan bu Hristiyan devletçikler müslümanlar tarafından ortadan kaldırılmış ve böylece Hristiyanlar ana amaçlarından bir tanesine ulaşamamış lardı.Haçlı Seferlerinin bir diğer nedeni ise tabi ki ekonomik di. Avrupalılar o dönemler son derece fakirken İslam dünyası ise tam bir zenginlik içerisinde yaşıyordu Bunu gören Avrupalılar İslam dünyasının zenginliklerini ele geçirmek hayaliyle yanıp tutuşmaya başladılar ve bu da Haçlı Seferlerinin en önemli nedenlerinden birisi oldu. Özellikle yüzbinlerce fakir Avrupalı bu seferlere katılarak daha bir yaşam daha fazla gelir elde etme hayalini kurdular yine şövalyelerin asillerin zenginliklerini arttırma düşüncesi de bu seferlere katılmalarını da son derece etkili oldu .En önemli nedenlerden bir tanesi de İpek ve baharat yolunun Müslümanların elinde olmasaydı .Eğer Haçlı Seferleri ana amacına ulaşır ve Ortadoğu bölgesi Hristiyanların eline geçerse  tarihin en eski 2 ticaret yolu da tam anlamıyla Hristiyanların hakimiyetinde olacak ve Avrupa İpek ve baharat yollarından elde ettiği gelirle bir anda dünyanın en gelişmiş bölgelerinden birisi haline gelecekti. İşte tüm bu dini siyasi ekonomik nedenler bir araya geldiğinde 8 tane büyük Haçlı Seferi düzenlenmiş oldu. Bunların ilk 4 tanesi çok önemli olup hem dünya tarihi açısından hem Türk tarihi açısından önemli sonuçlar doğurdu. Ancak daha sonraki 4 tanesi çok da etkili olmadı ,sonuç itibariyle Haçlı Seferleri tartışılmaya ve incelenmeye devam eden en önemli tarihsel konulardan birisi olmaya aday gözüküyor.

Bu yazı 286 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/