Haçlı Seferleri 1095 1270

Paylaş
 

Haçlı Seferleri 1095 1270 yılları arasında yaşanmış Avrupalıların ortaçağdaki en büyük en kanlı  seferleridir. Avrupalılar o dönemde oldukça fakir Hatta birçok bölgede açlık ve sefaletin yaşandığı karanlık bir dönemden geçmekteydiler .Doğuda ise tam tersi bir durum vardı .Doğu’nun zenginlikleri ticaret yolları bilim ve teknolojideki bilgideki ilerleyişi doruk noktasına çıkmıştı .İşte birçok nedeni olmakla birlikte Haçlı Seferleri’nin ana nedeni aslına bakarsanız ekonomiktir.

 

 

Doğulu’nun zenginliklerini ele geçirmek ve Doğu’nun ilerleyişini durdurabilmek için gerçekleştirilmiştir .Tabi ki bu Haçlı Seferi’nin dini bir yanı da vardı ,bilindiği gibi Kudüs hristiyanlar için kutsal mekan sayılıyordu. Hz İsa burada yaşamış hıristiyanlığı burada yaymış ve burada çarmıha gerilmişdi. Papa ikinci Urban Kudüs’ü geri alması için Hristiyan toplumlara bir çağrıda bulunmuş ve Kudüs’ü geri almaya katılan herkesin direk cennete kabul edileceğini belirtmişti. Türkler’in Anadolu’daki ilerleyişi karşısında Ortodoks Kilisesi’nin yardım istemesi de Haçlı seferlerine etki eden konulardan birisidir .Papa rahipler ve külini tarikatının halkı kışkırtması Feodalite rejiminin etkisiz hale getirdiği Avrupa’da  yoksul kalmış yeterince toprağa sahip olamamış soydular ve kralların Şöhret ve servet arayışı da bu Haçlı Seferleri açısından etkili olmuştur .Bir diğer neden de Hıristiyan Katolik kilisesinin büyük hayalleri ve hırsla  Katolik kilisesinin güç alanını genişletmek ve Katolik mezhebini Dünyanın değişik bölgelerine yaymak için bu seferlerin arkasında yer aldı. Haçlı Seferleri toplamda 8 tane yapıldı. Ancak bu seferlerden birincisi haricindekiler istenen ana amacına ulaşamamıştır .Hacılar geçtikleri yerlerde ne yazık ki büyük katliamlar yaparak Anadolu ve Arap topraklarına çok ağır zararlar vererek bu seferleri düzenlemişler. Müslüman dünyası ve Türk dünyası bu seferlerden çok zarar görmüştü daha sonraki süreçte ise batılılar Doğu’nun bilgi birikimini kaynaklarını kendi ülkelerine taşıyarak Avrupa’nın gelişmesinde oldukça önemli bir etkide bulunmuşlardır.

Bu yazı 752 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/