Gustave Flaubert Kimdir

Paylaş
 

Gustave Flaubert Kimdir?, (1821-1880)

Unlu bir Fransız ro­mancısıdır. Rouen’de doğdu. babası tanınmış bir cerrahtı. Oğlunu da, ailenin gelenekleri­ne uyarak, doktor yap­mak istiyordu. Küçük Flaubert İse, daha pek genç yaşta, edebiyata merak sardı. Piyesler yazıp bunları ablasıyla beraber yemek masası­nın altında oynardı. Baba Flauberl, oğlu istemediğîni anlayınca onu hukukçu yapmayı kararlaştırdı, Paris’e gönderdi.

Gustave Flaubert 22 yaşında bir sinir hastalığına yakalanınca hukuk Öğrenimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Hele babası da Ölün­ce artık iyice serbest kalmıştı. Kendin ta­mamen edebî çalışmalarına verdi. İlk eseri olan «L’Education Sentimentle» i 1869 da tamamladı. Eserin başlıca kadın kahramanı Alafie Arnoux, yazarın sevgililerinden biriydi. Fleubert, eserinde kendi hislerini de açığa vurmuştu.

Flaubert’in en cüzel eseri hiç şüphesiz ki «Madarne Bovary» dîr. Bu romanda Doktor Bovery’nin şehvet düşkünü karısı Emme Bovary’nln aşk maceraları realist bir üslûpla anlatılmıştır. Eser, yayınlandığı zaman Fran­sa’da fırtınalar koptu. Muhafazakârlar, eserin ahlâka aykırı olduğunu ileri sürdüler yazar mahkemeye verildi, Fiaubert hapis cezasın­dan kendini güç kurtardı (1857). Flaubert’in en önemli eserlerinden biri de «salambo> dur. Karltcalılar devrinde geçen bir mace­rayı anlatır, kuru tarihi olayları şiirsel bir üslûpla olümsüzleştirişini Shakespeare’e benzetenler çoktur.

Flaubort, eserlerinde romantizmle realiz­mi gayet ustaca bir şekilde birbiriyle yoğur­muştur. Esasen kendi de, hayatı boyunca hayalle gerçekler arasında bocalamış dur­muştu. Son yıllarında kendini iyice çalışma­larına veren Flaubert, yalnızlıktan hiçbir za­man şikâyet ermedi. Sırf zevk için çalışıyor­du, parada, şöhrette hiç gözü yoklu. Daima tarafsız olmayı kendine kaide edinmişti. «Ya­zar Tanrı gibi olmalı» diyordu. «Her yerde gözü olmalı, fakat kimseye görünmemeli.»

Flaubert’in eserlerinin başında gelen « Ma­dame Bovary» ile «Salammbô» son yıllarda kaleme de alınmıştır.

Bu yazı 121 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler