GÜMÜŞ NEDİR?

Paylaş
 

GÜMÜŞ NEDİR?

Gümüş, az bulunur bir madendir. Güzel görünüşüne bu niteliği de ek­lenince değerli madenler arasında yer almıştır. Toprakta saf halde pek az bulunur: çoğu zaman kükürt ve antimuanla karışıktır. Gümüş üreten başlıca ülkeler, ‘Meksika, ‘Amerika Birleşik Devletleri, ‘Peru, ‘Kanada, ‘Sovyetler Birliği ve ‘Avustralya’dır.

Bütün madenler içinde, ‘altından sonra en dövülgen ve en telleşir (ya­ni pek ince tel halinde çekilebilir) olan maden gümüştür. Saf gümüş ol­dukça az kullanılır. Ama aşındırıcı ortamlardan fazla zarar görmediği için kimya sanayinde, gümüşle kap­lanmış tabakların yapımında çok işe yarar. Ayrıca yüksek elektrik iletken­liği olduğu için ve sürtünmeye karşı gösterdiği direnç yüzünden uçak mo­torlarında kullanılır. Gümüş, sanayi­de olduğu kadar özellikle filim yapı­mında da vazgeçilmez bir maddedir. Gerçekten de, fotoğraf peliküllerinin duyarlı yüzeyi, gümüş bileşimlerin­den biri olan gümüş bromürdür. Gü­müşün başka bileşimleri de tıpta, cilt ve göz hastalıklarının tedavisinde kul­lanılır.

Gümüşe daha fazla sertlik vermek için genellikle bakır ile karıştırılır; bu tür gümüş alaşımlarından para, mücevher ve «gümüş eşya» diye ta­nımlanan pek çok eşya (bıçak, çatal, kaşık, tabak, çaydanlıklar, vazolar…) yapılır.

Gümüş, para ve eşya yapımında çok eski zamanlardan beri kullanılmak­tadır: M.ö. III. binyıldan kalma Sü­mer mezarlarında gümüş miğferler, kalkanlar, silâh kabzaları bulunmuş­tur; Eski Fransa’da Merovenjler ile Karolenjler yalnız gümüş parayı bi­lirlerdi. Fransızcada para ile gümü­şün aynı sözcükle («argent») belirtilmesi herhalde buradan gelmiştir.

Gümüş İşçiliği

Gümüş bugün de, sanayide kullanıl­dığı kadar eşya yapımında ve para olarak da geçerli bir madendir. El işlemelerinde kullanılan gümüş tel (sim) dokumacılığa da girmiştir.

Gümüş işçiliği Türklerin eski el sanatlarından biridir. Kutular, tabla­lar, kılıç ve kama kabzaları, kemer­ler, gümüşlü nalınlar, bilezikler, yü­zükler yanında, tahta içine gümüş tel geçirilmiş (savatlı) eşya ve telkari de­diğimiz, gümüş telden yapılmış süs eşyası, gümüşlü aynalar v.b. bugün de yapılmaktadır ve büyük ilgi topla­maktadır.

Bu yazı 327 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler