Gümrü AntIaşması

Paylaş
 

 

Ankara Hükümeti ile Ermenistan arasında 2 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Barış Antlaşması. Ermenistan ile Türkiye arasındaki savaş haline son verdi. Gümrü Antlaşmasının imzalanması. Ermenistan Hükümetimin Sevr Antlaşmasının geçersizliğini kabul etmesi anlamına geliyordu. Ankara Hükümeti’nin imzaladığı ilk antlaşma olma özelliğini taşıyan Gümrü AntIaşması, Sevr Antlaşması’nda Ermenis­tan sınırları olarak saptanan doğu illerinin Türkiye’ye verilmesini. Türkiye’nin işga­li altında bulunan Gümrü’nün de Erme­nistan’a bırakılmasını öngörüyordu.

Er­menistan güvenliği bozacak herhangi bir harekete imkân vermemek için bölgesinde konuşlandıracağı asker sayısının 1500’ü aşmayacağını, silah sayısını sınırlandıra­cağını ve bunların Erivan’da bulunacak Türk temsilcisi tarafından denetlenebile­ceğini taahhüt ediyordu. Antlaşmada. I. Dünya Savaşı sırasında düşman kuvvetle­rine destek verenlerin dışında kalan göç­menlerin yurtlarına dönmelerine de izin veriliyordu: fakat bu hakkını bir yıl içinde kullanmayanlar daha sonra herhangi bir hak talep edemeyeceklerdi.

İki ülke arasındaki sınır Aşağı Karasu’nun döküldüğü yerden başlayarak Araş Kekaç kuzeyine kadar Arpaçayı, Karahan Deresi-Tignis batısı Büyük Kımlı doğusu Kızıltaş Büyük Akbaba Dağı çizgisinden oluşuyordu: Nahcıvan, Şahtahtı ve Şarur şimdilik Türkiye’nin denetiminde kalacak, buralardaki yönetim biçimi daha sonra ya­pılacak halk oylamasıyla belirlenecek ve Ermenistan bu bölgelerin yönetimine hiç­bir şekilde müdahale etmeyecekti: TBMM Hükümeti, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü tehdit eden herhangi bir teh­like karşısında, antlaşmanın Ermenistan’a sağladığı hak ve yetkilere zarar getirme­yecek şekilde. Ermenistan sınırları içinde geçici olarak askeri önlemler alabilecekti.

http://bilelimmi.com/maresal-fevzi-cakmak-2/

http://bilelimmi.com/mustafa-kemal-ataturkun-katildigi-savaslar/

Bu yazı 217 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/