GERMENLER KİMDİR?

Paylaş
 

 GERMENLER KİMDİR?

Denizci bir kavim olan Germen­ler, İskandinavya’nın güneyinden ge­lerek Keltleri yerlerinden sürdüler ve M.Ö. III. yy.dan itibaren bugünkü Almanya’ya yerleştiler. Sonra, Mila­dın ilk yüzyılları boyunca, Germanya dedikleri topraklarını, Urallar’a ve Karadeniz’e kadar genişlettiler. Germenler her şeyden önce savaş­çıydı: silâh olarak mızrak (kargı), çift yüzlü balta ve uzun kılıç kullanırlar­dı. Val Hall veya Walhalla adlı bir cennete ve bu cennette ölülerin tan­rılarla birlikte yaşadığına inanırlar­dı; bu tanrıların en güçlüsü, Wotan da denen Odin’di. Germenler, Roma g İmparatorluğumla ilişki kurunca, Hıristiyanlığı benimsediler: M.S. IV. yy.da Kutsal Kitap, Gotların pisko posu Ulfilas tarafından dillerine tercüme edildi. 1.yy .a kadar ‘Ren ve Tuna boylarını ellerinde tutan Germenler 376 yılında Hun istilâlarına karşı koyama­dı ve bu, Avrupa’da büyük ‘kavimler göçünün başlangıcı oldu.

Avrupa’yı istilâ edenler

Vizigotlar («Bilge Gotlar») Tuna’yı aştılar, *Roma’yı yağma ederek 410′- da *Galya’nın güneyine yerleştiler: Akitanya’da bir krallık kurdular. Son­ra Ispanya’yı istilâ ederek (476) Arap fethine kadar (711) burada kaldılar. Vandallar da aynı yolu izleyerek Ku­zey Afrika’ya ulaştılar. Burgondlar  Ron vâdisinde durdular (Burgonya adı buradan gelir); Alamanlar ve Vi­zigotlar gibi bunlar da bir gün Franklar tarafından ezilecekti. Ostrogotlar İtalya’da, ışıklı sanatı ve ince uygar­lığı bakımından ilgi çeken Ravenna Krallığı’nı kurdular. Nihayet Angllar ve Saksonlar da Ingiltere’yi istilâ et­tiler. Böylece, Roma İmparatorluğu tamamen fethedildi ve yıkıldı.

Kelt sanatından ve Gotlar aracılı­ğıyla doğu sanatlarından etkilenen Germen sanatının örnekleri arasında, mine işlemeli mücevherler, bunlarda yer alan hayvan figürleri, güneşi tem­sil eden gamalı haçlar sayılabilir.

http://bilelimmi.com/eski-cag-nedir/

http://bilelimmi.com/bati-hunlari-ve-avrupaya-akinlari/

http://bilelimmi.com/gotlar-kimdir/

Bu yazı 248 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/