George Bernard SHAW KİMDİR

Paylaş
 

George Bernard SHAW KİMDİR? ( 1856- 1950)

Irlandalı ünlü bir yazardır. Hicivli, nük­teli bir yazar olarak tanınmıştır. Dublin’de doğdu. Babası adliye memuru idi, sonradan zahire tüccarlığına gi­rişti. Annesi müzik dersleri verirdi. Shaw, okulda pek parlak bir öğrenci değildi ama, evinde iyi bir müzik BumarcL Shaw zevki aldı, bilgisini artırdı. Bir yandan da Dublin müzesinde, resim sanatı, sanat tarihi üzerine incelemeler, araştırmalar yapıyordu. 15 yaşına gelince, bir iş adamının yanına me­mur olarak girdi. Sonra bu işi bırakıp Londra’ ya annesinin yanına gitti. Shaw Londra’da 9 yıl sefaletle pençeleşti. 1879-1883 yılları arasında beş roman yazdı. Hiçbirini yayınlatamadı. 1882’den sonra, ik­tisat okumaya başladı. Ingiltere deki sosyalist partisinin ilk şekli olan Fabian Derneği’ne gir­di. 25 yıl bu dernekte önemli bir rol oynadı, özellikle 1385-1395 arasında, nükteli, hicivli konuşmalarıyla en aranan konferansçı oldu. Kapalı salon toplantılarında, açık oturumlar­da sosyalizmi anlatan nutuklar veriyordu. Bu arada kitap, sanat, tiyatro üzerinde eleştirme­ler de yazıyordu.

Shaw 1892’de ilk piyesi olan «Non Oiet»i yazmıştı. 1894’te «Kahramanla Asker» adlı eseri Amerika’da oynanınca adı bütün dünya­ya yayıldı. 1898’de zihin yorgunluğundan hastalandı, siyasi faaliyetlerine ara verdi. Ay­nı yıl Irlandall şair Charlotte Oayne Townsend’le evlendi, sakin bir hayat devresine girdi.

Shaw zamanının en ünlü kişileriyle ahbap­tı. Herkesi hicvederdi, gene de herkes onu severdi. Sen derece zekî, nüktcci bir insandı. 1925’to Nobel Edebiyat Armağanı kazandı. Karısını kaybettikten sonra üzüntülü günler geçirdi. Bu arada düşüp oyluk kemiğini kırdı, bu yüzden 94 yaşında St. Lawrence’deki köş­künde öldü.

Bernard Shaw tiyatro, eleştirme, şiir, mek­tup gibi çeşitli alanlarda pek çok eser vermişti. Bütün dünya onu çağımız Ingiliz edebiya­tının en kudretli adamı olarak kabul etmişti. Eserleri arasında 57 piyes vardır, çoğu kome­di tarzında yazılmış sosyal hicivlerdir. Bun­lardan birkaçı İstanbul ve Ankara Devlet ti­yatrolarında da oynanmıştır. En ünlü eserleri şunlardır: Candida ( 1898); Caesar’la Kleo­patra (1912); Methuselah’a Dönüş (1920); Pygmalion (1912).

Bibliyografya. — Dilimize çevrilen başlıca enerleri:

Amerika’da Bir Konferans (R. Nuri, 1934); Göklerde Futbol (Halikamas Ba­lıkçısı, 1939); Candida (O. T. Günden, 1942); Androeles ile Aslan (S. Adıya­man. R. Dönmez, 1945); Blancot Posnet* in Sırrı (R. Âdil, 1945); Caesar’la Kleo­patra (N. Sevin, 1945); Ermiş Jeanne (S. Korkut. 1945); Milyoner Kadın (G. Givcia, 1947); İnsan – Üstünınsan (C. Ş. Karağaçlıgİl, 1949).

http://bilelimmi.com/william-shakespeare-kimdir/

http://bilelimmi.com/rabelais-kimdir/

Bu yazı 259 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler