GELİŞEN TÜRKİYE

Paylaş
 

 

GELİŞEN TÜRKİYE

 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız bir politika izlemesine rağmen bütçesinin önemli bir bölümünü savunma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Türkiye için 1945 yılı sonrasında toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik açıdan yeni bir dönem başlıyordu.

Özellikle 1950 sonrasında makineleşme ile birlikte tarım alanları genişledi ve tarımsal üretim arttı. Üretimin artmasında gübre kullanımı ve sulamanın yaygınlaştırılması da etkili oldu.

Bu yıllarda sanayileşmeye de ağırlık verildi.Yine Türk ekonomisi dünyaya açıldı.

1960lı yıllara gelindiğinde ülkemizin kalkınması yolunda planlı bir ekonomi için DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kuruldu.

 

Türkiye’de 1950’den sonra hızlı nüfus artışı oldu.İşsizlik ve köyden kente göçün artması nedeni ile DPT, Sağlık Bakanlığı ile aile planlamasını temel alan bir nüfus politikası başlattı.

1945 ve 1960 arasında Koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığı alanında yenilikler yapıldı.

1965-1970 yılları arasında Türkiye’nin kalkınma hızındaki artış devam etti. 1970’li yıllarda dünyada başlayan ekonomik kriz ve ülkemizdeki siyasi istikrarsızlık ekonomimizi olumsuz etkiledi.  Tarımda makineleşmeyle iflgücüne duyulan ihtiyacın azalması, arazilerin miras yoluyla bölünmesi ve nüfusun artmasıyla başlayan

köyden kente göç 1970’li yıllarda hız kazandı.İstanbul,İzmir ve Bursa en çok göç alan iller oldu.

 

İkinci Dünya Savaşı’nda çalışan nüfusunun büyük kısmını kaybetmiş olan Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerde iş gücü ihtiyacı ortaya çıkınca Türkiye’den yurt dışına göç hareketi başladı. Bu dönemde bir milyondan fazla vatandaşımız Batı Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere çalışmak üzere göç etti.

1950’lerden sonra kara,demir,deniz ve hava yolu ulaşımı ile ilgili yatırımlar ve çalışmalar attı.Atatürk döneminde İstanbul ve Ankara’da ilk radyo istasyonları kuruldu. TRT ise 1968 yılında yayın hayatına başladı.1990’da ilk özel televizyonlar yayı hayatına başladı.TV,toplumumuzu sosyal ve kültürel yönden etkiledi.

Ülkemizin en eski film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali’dir. İlki 1964 yılında düzenlenen festival,günümüzde uluslararası nitelik kazanmıştır.

Spor alanında

1948’de Olimpiyat 7.si

1988 Seul Olimpiyatlarında Halter Dünya 1.si

2002 Türk Milli Futbol Takımı Dünya Kupası’nda futbolda 3.lük

2008 Türk Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynamıştır.

1983’ten itibaren yabancı ülkelerle ekonomik ilişkilere daha fazla ağırlık veren politikalar izlendi. . 1990 sonrasında ülkemizde ekonomik krizler görüldü.Ekonomik önlemler ile yeniden gelişme sağlandı.

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren halkımızın eğitim seviyesini yükseltmek için gayret gösterilmiştir. Her seviyede okullar açılmış, öğretmen sayısı ve eğitime kazandırılan öğrenci sayısı artmıştır.

İlköğretim 1997-1998 ö¤retim yılından itibaren sekiz yıla çıkarılmıştır

 

Ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısı, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri, jeostratejik konumu, gelişmiş ekonomisi, demokrasi yolunda atılan adımlar, hukuk alanındaki gelişmeler, Türkiye’yi uygarlık alanında ileri bir seviyeye taşımıştır.

 

 

 

Bu yazı 138 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/