Gelecekte Nüfus ve Yerleşme

Paylaş
 

 

 

Tarihsel olarak şehirleşme, sanayileşme ile birlikte farklı bir gelişme seyri izlemiştir. Bu nedenle şehirleşmeyi sanayi faaliyetlerinden ayrı düşünmek yanlış olur. Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde, bu nüfusun yaklaşık olarak % 5’i, nüfusu 10 milyonu aşan büyük şehirlerde yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerde şehirleşme oranı % 80’lere yaklaşırken Güney Amerika’da bu oran % 70 civarındadır. Şehir nüfus oranının en az olduğu Afrika Kıtası’nda bile şehirlerde yaşayanların oranının yakın bir gelecekte % 50’nin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

 

1960’ta 1 milyar insan şehirlerde yaşarken bu sayı 1985’te 2 milyara, 2002’de 3 milyara ulaşmış, 2030’da ise 5 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu durum 2030 yılında dünya nüfusunun % 60’ının şehirlerde yaşayacağı anlamına gelmektedir.

Az gelişmiş ülkelerde her yıl şehir nüfusuna 60 milyon kişi eklenmektedir. Bu da her yıl şehir nüfusuna İngiltere’nin nüfusu kadar insan eklendiği anlamına gelir. Dünyada 1950 yılında nüfusu 10 milyonu aşan tek şehir New- York’ken 2015 yılında mega (metropol) şehir sayısının 26’yı bulması beklenmektedir. Bu şehirlerin % 90’a yakınının gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Şu anda nüfus sayısı bakımından dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Tokyo’nun nüfusunun 2015 yılında 27,2 milyona ulaşacağı öngörülmektedir.

Bu yazı 1519 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla