Gangren Nedir

Paylaş
 

Gangren Nedir

Vücudun her hangi bir organında hücrele­rin ölmesinden meydana gelen tehlikeli bir hastalıktır. Daha çok ayakta ve parmaklarda raslanır.

Gangrenin birkaç çeşidi vardır. Kuru gangrende hücreleri ölen kısımdan kan geç­mediği için o kısmı kararır, hassasiyeti­ni kaybeder Sulu gangrende de aşağı yukarı aym durum görülür ayrıca cangrenli kısmı dan cerahat akar, fena bir koku da yay lir. Sulu gangrende hastalıklı ¿ısımdaki et­ler de yavaş yavaş çürür, hasta tedavi edilmezse zehirlenerek ölür. Sulu gangrene «gaz gangreni» de denilir. Buna sebep sulu gangrende hasta kısımdan fena bir kokunun yayılmasıdır.

Gangrenin sebepleri de çeşitlidir. Bunlar arasında şeker hastalığı, yaşlılıkta damarla­rın şişmesi, donma, iyi tedavi edilmemiş ağır yaralar başta gelir Birinci Dünya Sava şında yaralı askerlerin çoğu gangrenden öl müştür. Vücudun her hangi bir yerinde ka lan Kurşun, imkânsızlıklar yüzünden çıkarı lamayınca o kısımda gangren başlıyordu Kurşun kalmasından, yahut bakımsız, kend haline bırakılan yaralardan mütevellit gan grenler ekseriyetle sulu cins gangrendi XX. yüzyılın başında birçok hastanelerde temiz aletlerle ameliyat yapılmadığı için pek çok gangren vakalarına raslanmış ve niha­yet bu hastanelerde ameliyat yapılması ya­sak edilmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında da uzun müddet çok yüksek irtifada kalan havacılarda ve soğuk suda günlerce kalan askerlerde gangren vakalarına raslanmıştır.

Gangrenin tedavisi hemen hemen yok gi­bidir. Hastalıklı kısımlara temiz kanın gel­mesi için damarların fazla çalışmasını sağ­lamak alınması gereken başlıca tedbirlerden biridir, fakat ekseriyetle müspet sonuç ver­mez. Gangrenli kısımlar kesilmek suretiyle hastalığın başka taraflara da yayılması Ön­lenir. Fakat bazan gangrenli ayağı kesilen bir kimsenin bir mü’ddet sonra diğer aya­ğının da gangren olduğu görülmüştür. Şe­kerden iierigelen gangren vakalarında da her şeyden Önce hastanın şekerini azaltmak gerekmektedir. Ayrıca sulfanilamidli ilaçlar da faydalıdır.

Bu yazı 133 kere okundu.
Etiketler:
Gangren Nedir
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler