GALYUM NEDİR

Paylaş
 

GALYUM NEDİR

Oldukça yumuşak, çok parlak beyaz bir metaldir. Mavimtırak çizgileri vardır, kolay lıkla tel çekilebilir 29,75°’de erir, sıcak!» ğın düşürülmesiyle aynı derecede /erilden kolayca donmaz, ancak katı metal eklenme siyle donar. Donmadan aylarca sıvı halele kalabilir. Bu özelliğinden dolayı yüksek sı saklık ölçen kuvars termometrelerinde, ter mometre sıvısı olarak kullanılır. Magnezyum çinko, alüminyum, gümüş slis ve kadmiyum metalleriyle alışım yapar.

Galyum, Mendeiejef’in «devri sistem» (peryodik sistem) deki zaferlerinden biridir Galyum Keşfedilmeden önce, bulunması ge­rektiği ve birçok özellikleri Mendelejef tara­fından söylenmişti. O zaman bu elemana «Eka-Alüminyum» deniliyordu. Bulunmadan önce belirtilen Özellikler bugün bilinen özel­liklerinin aynıdır.

Galyum tabiatta az bulunan elemanlardan­dır. Yeryüzü kabuğunda % 2,10-5 kadar gal­yum vardır. Batı Afrika’da bulunan «Germanit» filizinde %0,6-0,7 oranında gal­yum bulunur.

Galyum radyoculukta, optik aynalarda, ba 7. lorganik bileşikleri de ilâç endüstrisinde kullanılır. Galyumun nükleer reaktörlerde sıcaklık değiştirme işinde kullanılabileceği tahmin edilmektedir. Fakat henüz bu yol deki çalışmalar sonuçlandırılamamıştır. Rad­yoaktif galyum isotopu kemik kanseri üze rinde yapılacak incelemeleri kolaylaştırmak tadır. Bir birleşimini, kemiğin kanserli kısmı emer, böylece, kanserin hangi kemik­te olduğu ortaya çıkar. Galyumun kanser teş hisinde kullanılması da henüz deneme saf­hasındadır.

Bu yazı 128 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler