GALAKSİ NEDİR?

Paylaş
 

GALAKSİ NEDİR?

Gazlar, yıldızlar, tozlar ve gezegenler içeren en büyük bir madde topluluğu. Galaksiler ilk baş­ta yoğun birer gaz bulutu olarak or­taya çıkmışlar ve daha sonra gazdan, yoğunlaşma yoluyla yıldızlar oluş­muştur. Başlangıçta bir galaksi, dü­zensiz biçimdedir, özel .bir biçimi ve belirgin bir iç yapısı yoktur. İçinde ye­ni yıldızların sürekli oluşma duru­munda bulunduğu büyük miktarlar­da gaz ve toz içerir. Döner ve milyon­larca yıl sonra bir “uçan daire”yi an­dıran sarmal bir biçim alır. Bunda ka­baca küre şeklinde bir çekirdek ve çevresinde yassımsı bir disk vardır; yörüngesinde de Küresel Kümeler dö­ner durur. Çekirdek bölümünde pek az gaz ve toz vardır. Büyük b’ır bölü­mü daha yaşlı yıldızlardan oluşur. Sarmal kollarda büyük miktarda gaz ve toz ile, yeni oluşmuş yıldızlar bu­lunur. Aradan milyonlarca yıl daha geçtikten sonra sarmal kollar çekirde­ğe doğru “katlanır” ve sonuçta çok sayıda yaşlı yıldızla, pek az gaz ve toz içeren elips şeklinde galaksiler mey­dana gelir. Bir galaksinin en sonun­da alacağı biçim, küre biçimidir; da­ha sonra da bir Kara Delik haline ge­çecektir. Bize en yakın olan dış galak­si, Andromeda galaksisidir. Benzer şekilde sarmal, ancak daha büyük olan bu galaksinin, elips şeklinde iki

 

uydu galaksisi daha vardır, ilk önce Andromeda, bizim galaksimiz içinde olan bir Nebula olarak düşünülmüş­se de 1924’te Hubble bunun bağım­sız bir galaksi olduğunu göstermiş. Galaksiler radyo dalgaları yayarlar. Çok güçlü radyo dalgalan yayanlar “radyo-galaksi adıyla bilinir. Bunlar: dan birisi ABD’li astronom Cari Sey- fert’in adıyla adlandırılmıştır. (Seyfert galaksisi). Samanyolu ve Andromeda galaksileri, yaklaşık 20 galaksi içeren bir galaksi kümesinin üyeleridir.

Bu yazı 115 kere okundu.
Etiketler:
GALAKSİ NEDİR?
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler