FÜTÜRİZM NEDİR?

Paylaş
 

FÜTÜRİZM NEDİR?

İtalya’da başlıyan bir resim, heykel ve edebiyat çığındır. Geçmişe, şimdiki zamana, geleceğe ait duyumları aynı anda anlatmaya çalışır.

Italyan şair ve tiyatro yazarı Marinetti 1909’da fütürîzmin esaslarını belirten bir yazı yayınladı. Boyîece fütürizm çağı açılmış oldu. Marinetti ve arkadaşları, devrin gerek­lerine uyarak tehlikeyi, canlılığı seven, ma­kine devrinin mucizelerine ayak uydurabi­len sanatçıların bu esaslara göre eserler ver­melerini istiyorlardı.

Fütürizm, savaşı, tehlikeyi, makine çağı­nı, faşizm teorisini benimsiyen bir sanat okulu olarak İtalya’da gelişti Fütürizmı pek çok Italyan yazarı benimsediği halde ressamlar arasından ancak üç, beş tanesi füturiz­min ilkelerine uyan eserler verdiler.

Fütürizm. Birinci Dünya Savası da ‘ sonra önemini kaybetti, yavaş yavaş unutuldu. Füturizmi Italyanlar’dah başka benimsiyen pek çıkmamıştır.

Bu yazı 192 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler