• DOLAR
  7,5579
 • EURO
  8,9548
 • ALTIN
  474,98
 • BIST
  1,1842
FRIEDRİCH II [Büyük Friedrich] Kimdir?

FRIEDRİCH II [Büyük Friedrich] Kimdir?

(1712-1786)  Ünlü Prusya kiralı­dır. Prusya’nın ikinci kıralı olan I. Friedrich- Wiihelm’in oğludur. Babası tarafından çok sert bir disiplinle ye­tiştirilmişti. Öyle ki, genç veliaht, bir ara, saraydan kaçmaya ka­rar vermişti. Bu ta­sarısını babası haber aldı. Friedrich’i Cüstrin Şatosu’na hapset­ti, suç ortağı Katte’yi onun penceresinin önünde idam ettirdi. Friedrich’i de Braunschweig-Bevern prensesi Elisabeth’le evlendirdi. Friedrich 1733’te Avusturya    (Almanya) başkomutanı Prens

Eugen’in ordusunda ilk savaş stajlarını yaptı, 1734’ten kıral oluncaya kadar, Rheinsberg Şatosu’nda, bijim ve sanat adamlariyle bir arada hayat sürdü.Friedrich     1740’da, babasının ölümü üze­rine, kıral oldu. 28 yaşındaki genç hüküm­dar, derhal Silezya’yı Avusturya’dan koparmanın çarelerini aramaya başladı. J742’de Avusturya ordularını dağıttı, Breslau Antlaş­ması ile, Silezya’yı aldı. Fakat Avusturya’nın en büyük amacı bu ülkeyi geri almaktı, ye­niden Prusya ile savaşa başladı. Friedrich, düşmanı, Friedberg, Spor ve Kesseidort Mey­dan Savaşlarında yok ettikten sonra, 1746 Dresden Antlaşması ile, Silezya’nın yeniden Prusya’ya bırakılmasını Avusturya’ya kabul ettirdi. 1755’e kadar Prusya’nın olağanüstü, hattâ hayrete değer yükselmesini sağlıyan büyük ıslahat yaptı, orduyu, idare müesse­slerini Avrupa’da örnek bir hale getirdi.

Yediyıl Savaşı çıktığı zaman Prusya, İn­giltere’nin bağlaşığı bulunuyordu. Fransa, Avusturya, Rusya, Saksonya devletlerine kar­şı ümitsiz denebilecek bir savaşa girişti. Fa­kat durumun ümitsizliğini kabul etmiyen II. Friedrich, Avusturya ve Saksonya ordularını perişan ettikten sonra, Rusya’ya dönüp Jae- gerndorf Meydan Savaşı’nda Rus ordusunu yok etti, Fransızlar’ı da büyük bozguna uğ­rattı. Sonra, yeniden Rus cephesine geçip 1758 Zorndorf Meydan Savaşı’nda Rus or­dusunu imha etti. Yalnız, Hohenwirch Mey­dan Savaşı’nda Avusturya orduları karşısın­da bozguna uğradı. Friedrich, son güciyle, 1760’ta Liegnitz’de Avusturya ordusunu yen­diyse de Rus orduları karşısında ülkesi açık kalmıştı.

Rusya’da taht değişmesi Prusya’yı kurtar­dı, Rusya bağlaşıklarını bırakarak savaştan çekiidi. 1763 Hubertsburg Antlaşması, Prus­ya’nın bütünlüğünü tanıdı. 1772’de Lehis­tan’ın ilk paylaşılmasına, Rusya ve Avustur­ya yanında, Prusya da katıldı. Büyük Friedrich, Prusya’yı, Avrupa’nın ikinci derecede bir devleti halinde teslim almış, daha tahta geçtikten az sonra onu bü­yük devletler hizasına yükseltmiş, Alman bir­liğinin başı geçinen Avusturya’nın nüfuzunu son derece azaltmıştır. XVIII. yüzyılın en büyük komutanı olduğunda şüphe bulunmıyan II. Friedrich, pek disiplinli küçük or­dusu ile Avrupa’nın büyük askerî devletlerini arka arkaya bozguna uğratmıştır. Devletinin sınırlarını fazla gsnişletememişse de, ken­disinden sonra gelenlere, Almanya’da ege­menlik kurmaya pek elverişli güçlü bir dev­let bırakmıştır. Şüpheci, fakat gerçekçi bir siyaset dehasına da sahip olan II. Friedrich, Avrupa’da XVIII. yüzyılın «aydın mutiakiyet» rejiminin en iyi örneği sayılmış, ilim ve sanatı olağanüstü korumuştur. Kendisi bestekâr, filozof ve ediptir. Fransızca olarak yazdığı hâtıraları pek önemlidir .

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM