Fresk Nedir?

Paylaş
 

Fresk Nedir?

Fresk, yeni sıvanmış bir duvar üzerine, kireç suyunda eritilmiş boya­larla yapılan bir tür resimdir. Genel­likle sanıldığının tersine, bu terim herhangi bir duvar resmi tipini değil, kuru ve sert badanalar üzerine yapı­lan resimlere karşıt, özel bir tekniği belirtir.

Fresk, özellikle İtalya’da ve XIV. yy.dan XVI. yy.a kadar Giotto, Fra Angelico, Piero Della Francesca, Uccello, Raffaello ve Michelangelo gi­bi sanatçılarla tanınmıştır.

Kireç ve Boyalar

Fresk yapmak isteyen sanatçı, du­vara pürtüklü kireçten bir sıva vu­rur ve bunun üzerine, odunkömü- rüylc ilk taslağını çizer. Bu *desen sonra kırmızı, killi bir toprakla renk­lendirilmiş soluk aşıboyasıyla bir da­ha çizilir. Küçük küçük düzeylerle ça­lışarak ressam, pürüzsüz bir kireç tabakası sürer ve bu tabakada tas­lak saydam olarak görünür. Bu he­nüz nemli olan kireç üzerine sanatçı çarçabuk freskin bir bölümünü çizer, boyar ve sonraki parçaya geçer. Ku­rurken kireç ve boyalar birbirine iyi­ce karışır ve çok bağdaşık (homogen) bir tek madde haline gelir, artık bu­nun üzerinde rötuş yapma, düzeltme imkânsızdır.

Freskler çabuk bozulabilir. En bü­yük düşmanları rutubettir: rutubet, küflenmeye yol açar, bu da zamanla boyaları bozar. Erken farkına varıla­cak olursa bu tehlike, basit bir dü- zcysel işlemle önlenebilir. Buna kar­şılık daha ciddî durumlarda, freski duvardan çıkarmak gerekir. Bunun için birkaç yöntem vardır, ancak hep­si de aynı ilkeye dayanır: freskin üze­rine bir tuval yapıştırılır ve tuval çı­kartıldığında freskin boyaları bunun üzerine geçmiş olur.

Bu yazı 248 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler