Fransız ihtilâli nedir?

Paylaş
 

Fransız ihtilâli nedir?

Fransız ihtilâli, Fransız tarihinde, iktisadi alanda üstünlük sağlayan burjuvazinin siyasî iktidarı da ele geçirerek burjuva, kapitalist toplumu kurmasıdır. Fransız ihtilâlinin amacı, Fransız siyasî düşünürlerinden Tocquville’in belirttiği gibi, Ortaçağ kalıntısı toplumsal müesseseleri ortadan kaldırmaktır. Ortaçağ kalıntılarını toplumdan silen ihtilâl, çeşitli dönemlerden sonra Fransa’da liberal bir demokrasinin kurulmasına yol açmıştır.

Meseleye dünya tarihi açısından bakacak olursak, Fransız ihtilâli burjuva ihtilâlinin klasik bir modelidir. Fransız ihtilâlinin iki özelliği üzerinde durulabilir. Birincisi, feodalizmden kapitalizme geçişi sağlayan tarihî gelişmeyi genel çizgileriyle yansıtan yanı; ikincisi ise,

Fransız toplumunun yapısından doğan ve çeşitli burjuva ihtilâlleri içinde Fransız ihtilâlinin kendine özgü niteliğini ortaya koyan yanı.

Üretim tekniğinde meydana gelen gelişmenin üretim ilişkilerini değiştirdiği, toplumlann tarihî gelişme çizgisi içinde, feodal üretim ilişkilerinden kapitalist üretim ilişkilerine geçildiği evrensel gerçeği yanında, Fransız toplumunun kendine özgü çeşitli üstyapı gerçekleri ve özellikleri de Fransız ihtilâlini etkilemiş, bu ihtilâlin oldukça girift olan dokusunu ortaya çıkarmıştır.

Bu yazı 191 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kategoriler