FLORANSA TARİHÇESİ

Paylaş
 

FLORANSA TARİHÇESİ

İtalya’nın orta bölümünde, Arno nehri üze­rinde eski bir şehirdir. İtalya ‘Yarımadası’nı kuzey batı, güney doğu doğrultusunda kesen Apenin Dağ ları’nın en elverişli Geçidinin gü­ney ağzına yakındır. Böylece şehir, Güney İtalya ile Orta İtalya’nın batı bölümündeki düzlükler arasında bir geçit meydana geti­rir.  Floronsa’mn limanı Livorno’dur.

Şehrin etrafın» çeviren tepelik arazi üzüm bağlariyle, zeytin ağaçlariyla, otlaklariyle kaplıdır. Halkın çoğu geçimini turizm saye­sinde sağlar. Her yıl binlerce öğrenci ve tu­rist Floransa’nın çeşitli sanat zenginliklerini görmeye gelir. Burada bulunan sanat şahe­serlen orasında on önemlileri Rönesans’tan kalma tablo ve heykel koleksiyonlarıdır.

Floransalıler yaşadıkları bu şehre «Güzel Floransa» anlamına gelen «Firense la Bella» adını vermişlerdir. Floransa gerçekten zevkli yapıları, güzel kiliseleri, büyük taş sarayları, Arno nehrinin üzerini süsliyen eski köprüleriyle tibik bir Ortaçağ  şehridir. Tarihte olduğu gibi bugün de devlet daireleri Polozze Vecchio (Eski Saray) da toplanmıştır. Floran­sa aynı zamanda birçok ünlü sanat, devlet vs fikir adamlarının yetişmiş olduğu önemli bir kültür merkezidir. Ortaçağın en önlü edebiyatçılarından Dante, Petrarca, caccio bu şehirden yetişmişlerdir. Amerika kıtasına adını veren seyyah Americus Vespucius (Amerîco Vcspucci) de Floransalıdır.

M. O. 1000 yılı sıralarında Floransa’da Etrüskler yaşıyordu. M. O. 200 yılına doğru burası genişletilerek bir şehir durumuna ge­tirildi. Floransa Ortaçağda bir yüncülük mer­kezi clarak önem kazandı. Hattâ tanınmış Medici aİlesi burada yaptıkları yün işiyle zengin oldular. 1400’de Floransa medici al­îsinin idaresine girdi. Sanat ve ilim bakı­mından en yüksek seviyeye bu idare sırasın­da erişti. 1492’de Medici idaresine karş bir ihtilâl hareketine girişildi. Floransa 1596‘ da Toskana Büyük Dukalığı nın merkezi ol­du. 1864-1870 yılları arasında, bir süre için, yeni kurulmuş olan İtalya Kırallıgı’na baş­kentlik etti.

Bu yazı 106 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler