FİZYONOMİ NEDİR?

Paylaş
 

FİZYONOMİ NEDİR?

Yüz çizgilerinden, vücut yapısından bir kimsenin karakterini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Fizyonomiye göre, cesurluk, korkaklık, sinirlilik gibi haller vücudun fi­zik yapısiyle ilgilidir; çeşitli hayvanlardaki özelliklerin bulunduğu insanlar, bu hayvan­ların vasıflarında olurlar. Mesela çene yapısı buldog köpeğine benziyehler inatçı, cesur, yüz yapısı baykuşa benziyenler akıllı kabul edilir. Gene bu esasa göre burnu kartal ga­ğasına benzeyenlerde bir kartal özelliği var­dır, iri burunlular ise duygusuzdur.

Fizyonomi üzerine ilk düzenli eseri ya­zan, Eski Yunanlı bilgin Aristoteles’tir. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda İngiliz bilginlerinden Sir Charles Bells’le Charles Darwin fiz­yonomiyle ilgilendiler. Fizyonomi hakkında en ilgi çekici araştırmalardan birini Italyan hekimi ve kriminologu Cesare Lombroso (1836-1909) yaptı. Ona göre, birçok kim­seler suç işlemeye eğilimli olarak doğarlar. Bu gibi imgeler de fizyonomilerinden anlaşılabilîr.

Ancak, XX. yüzyılda Sir Charles Gorinğ adındaki Ingiliz bilim adamı bu teorinin yanlış olduğunu ispat etti. Daha sonraki çalışmalar da insan fizyonomisiyle psikoloji­si arasında önemli bağlar olmadığını ortaya koydu. Bununla beraber, insanın türlü özel­liklerine bakarak karakterini anlamak konusundaki araştırmalar gene de devam et­mektedir.

Bu yazı 216 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler