FİZYOLOJİ NEDİR

Paylaş
 

FİZYOLOJİ NEDİR?

Canlı varlıkları inceliyen bir bilimdir. Bi­yolojinin bir koludur. Fizyoloji, birki, hay­van ve insanlcrın çeşitli kısımlarını ele alarak bunların hayatlarını nasıl devam et­tirdiklerini, birbirlerlyle olan ilgilerini, öl­dükleri zaman ne gibi değişikliklere uğradık­larını inceler. Bir biyolog, bir canlı organiz­mayı incelerken, kendi kendine: «Nasıl olu­yor da çalışıyor? Bunu çalıştıran nedir?», yahu:: «Bir kalb (böbrek, karaciğer vs.) nasıl çalışır, ne yapar?», ya da «Bir amip nasıl kımıldar, bir kas bir eşyayı nasıl taşır?» gibi sualler sorar. İşte bunlar ve buna benziyen daha birçok sorulara karşılık bulmak fizyologların işidir. Fizyolog sonra bunlardan bir sonuç çıkararak belirli şartlar içinde or­ganizmanın ne şekilde hareket edeceğini, bu şartların hepsinin birden canlıda ne gibi tep­kiler meydana getireceğini bulur .

Canlıların, canlı organizmaların çeşitleri, bu organların faaliyet şekilleri o kadar çok­tur ki, fizyoloji bir tek bilim olarak hep­sini kavrıyamaz. Bu bakımdan, önce «İnsan Fizyolojisi», «Bitki Fizyolojisi» gibi büyük bölümlere ayrılır, sonra bunlar da ayrıca birçok dallara bölünür: «Sinir sistemi fiz­yolojisi», «Kalb ve dolaşım sistemi fizyolo­jisi» gibi. Fizyolojinin birçok bölümle­rinden başka biyolojinin de «embriyoloji», «anatomi», «paoloji» gibi başka birçok dallarının da fizyolojiyle yakından ilgisi var­dır.

 

Fizyoloji tıpla çok yakından İlgilidir. Birçok hastalıklar vücudun parçalarından bi­rinin gerektiği gibi çalışmaması sonunda meydana gelir. Fizyoloji sağlam organların ne şekilde çalışması gerektiğini bildirdiği için, hastalık halinde aradaki farkı rahatça anlıyabilriz.

Fizyolojinin, tıpla ilgili alanlardaki en bü­yük çalışmalarından biri şeker hastalığı üze­rinde yaptığı incelemeler olmuştur. Bu has­talık pankreasın bazı kısımlarının gerektiği gibi çalışmamasından olur. Eskiden her yıl birçok genç insan şekerden ölürdü. Fizyolog­lar 1922’de, uzun denemelerin sonucu ola­rak çalışmalarım bitirdiler. Bu denemeler hayvanlar üzerinde yapılmış, önce onlarda şekar hastalığı meydana getirilmiş, sonra da hastalığın kontrol edilmesi sağlanmıştı. Bun­dan sonra, doktorlar ayııı tedaviyi insanlara da tatbik ermeye baş’adılar. Eskiden şeker­den ölen hastalar bugün rahat rahat yaşa­maktadır.

Fizyoloji oldukça yeni bir bilimdir. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Fransız bilgini Caude Bernard tarafından ele alınmış, bilim kı­sa zamanda gelişmiştir.

 

Bu yazı 132 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler