Fırın Nedir?

Paylaş
 

Fırın Nedir?

En ilkelinden en geliştirilmişine kadar, birçok fırın tipi vardır. Hep­sinin ortak noktası, içinde, yüksek ısılar elde edilebilen kapalı bir böl­me oluşudur.

En iyi bildiklerimiz ev kadınlarının her gün, bazı yemekleri pişirmede kullandıkları fırınlardır. Bunların ü- zerinde ayrıca ocak bulunabilir ve­ya bulunmayabilir, gazla veya elek­trikle ısıtılır. Odunla, kömürle çalı­şanı da vardır.

Ekmek pişirmeğe yarayan ekmekçi fırını birkaç çeşittir. Bunların en es­kisi odunla ısıtılan kocaman tuğla fı­rınlardır. En modemi ise madenden­dir, mazotla veya elektrikle çalışır. Ama asıl sanayidc pek çok fırın çeşidi vardır. Bunlardan bazıları kü­çük (değerli taşlar laboratuarların­daki), bazıları ise (çelik fırınları) 200 ton alabilecek büyüklüktedir. Bu fı­rınların sağlayabildiği sıcaklık için de aynı şey söz konusudur: tuğla ku­rutmakta kullanılan fırınlarda sıcak­lık 150 dereceyi geçmez. Bazı maden alaşımları yapmağa yarayan fırınlar­da ise sıcaklık 2 500 dereceye ulaşa­bilir. Bugün en çok kullanılan fırın­lar içinde tamamen kapalı çömlekçi fırınlarını, pişirilecek malzemenin (tuğla) bir uçtan girip öteki uçtan pişmiş olarak çıktığı tünel fırınları, hur­da demiri eritip yeni çelik yapımın­da kullanılacak hale getiren elektrik fırınlarım da unutmamak gerekir.

Bu yazı 178 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler