FIRÇA NEDİR?

Paylaş
 

FIRÇA NEDİR?

Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte, bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir ara­ya bağlanmış kıl veya kıla benzer maddelerden, tel yahut tüyden yapılan alete «fırça» denir. Fırça, kullanıldığı yere göre elbise fırçası, şapka fırçası, ayakkabı fırçası, baş fırçası, diş fırçası, boya fırçası, badana fır­çası, tahta (yahut döşeme) fırçası, kuyum­cu fırçası, pastacı fırçası, çelik tel fırça vs. diye çeşitli adlar alır.

Elbise Fırçası. — Kumaşı zedelemiyecek kadar sertçe kıldan veya plâstik maddeden yapılır. Elbise ve benzerinin tozunu almak için kullanılır.

Şapka Fırçası. — Elbise fırçasına benzer; yalnız, elle tutulacak bir sapı vardır.

Ayakkabı Fırçası. — İki cinstir. Ayakka­bının parlatılması için boyanın fırçalanmasın­da kullanılanın kılları çok yumuşaktır. Bu­nunla ayakkabının kaba tozu da alınır. Ayakkabının çamur ve benzeri gibi kirin alan fırçanın kılları ise çok serttir. Bazan bu fır­çalar çalıdan da yapılır.

Diş Fırçası. — Sert kıldan veya plâstik maddeden yapılır. Ağıza girecek kadar küçük­tür. Elle tutulacak sapı oldukça uzundur.

Boya Fırçası. — Boya sürmek için kulla­nılan, çeşitli biçimlerde yapılmış saplı kıl veya tüy fırçalardır. Sulu boya ile yağlı boya ve vernik fırçaları gerek biçim, gerekse kılın cinsi bakımından değişiktir. Genel olarak sulu boya fırçaları samur tüyden yapılır. Bun­lara «tüy fırça» denir. Yağlı boya için ise daha ziyade domuz kılından yapılan «kıl fır­ça» lar kullanılır. Boya fırçaları çeşitli biçim­lerdedir: Dar ağızlıları, geniş ağızlıları, yu­varlak, yassı, az kıllı, çok kıllı ince uçlu, kalın uçlu vs. Bu biçimlere göre de «yayma fırçası», «yalama fırçası», «dar fırça», «enli fırça», «yassı fırça», «yuvarlak fırça», «zırh fırçası», «keçiayağı» gibi adlar verilir. Eski­den Türk ressam ve tezhipçilerinin kullan­dıkları tüy fırçalara «tüy kalem» de denirdi.

Badana Fırçası. — Uzun sırıkların ucuna takılabilen uzun kıllı fırçalardır. Duvarlara badana vururken kullanılır.

Tahta (döşeme) Fırçası. — Kısa kesilmiş çalılardan yapılır. Binaların döşemelerini te­mizlemek İçin kullanılır.

Çelik Tel Fırça. — Çelik tellerden yapılır. Uzun veya kısa kesilmiş tellerden çeşitli şekilleri vardır. Madenî işlerde kullanılır.

Bu yazı 81 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/