Filistin’in Tarihçesi

Paylaş
 

Filistin’in Tarihçesi

Filistinin Tarihçesi insanlığın en eski hikayelerini ve gelişmelerinide barındırı.Filistin in Tarihçesi ne baktığımızda binlerce yıl süren bitmek bilmeyen mücadeleler görürüz.Hala da Filistin Tarihinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaya özellikle burada kurulan İsrail Devletinin haksız tutumu islam dünyasını yaralamaya devam ediyor.

Filistin  Akdeniz’in Güneydoğu kıyısından içeriye doğru uzanan bir bölgede Suriye çölü Lübnan’da Akdeniz arasındadır .Eski çağda buraya Sami asıllı bir kavim olan İbraniler yerleştiler bunlar İsa’dan önce 1200 dan sonra filistinlilerin saldırısına uğradılar. İbrani boyları birleşerek Filistin’de bir Krallık kurdular .Bu devlet daha sonra İsrail ve Yahudi krallıklarına bölündü. İsrail Krallığına Asurlar son verdi İsa’dan önce 721 .Yahudi Krallığı 2. Babil Devleti tarafından yıkıldı İsa’dan önce 587. Filistin Pers İmparatorluğu’nun Ptolemelerin ve  m.ö 63 de Roma İmparatorluğu egemenliği altına girdi .İsa’dan sonra 395 de Doğu Roma İmparatorluğu’nun payına düştü .Filistinin Tarihçesi nde bundan sonra müslümanları görüyoruz.Halife Ömer zamanında İslam imparatorluğuna katıldı 634. Avrupalı Şövalyeler Hıristiyanlarca kutsal sayılan bu ülkeyi ele geçirmek için Haçlı Seferleri düzenlediler, 1099 da Kudüs’te bir Krallık kuruldu. Eyyübi Devleti’nin kurucusu Selahattin Eyyubi haçlıları yenilgiye uğratarak Kudüs’ü geri aldı 1187. Filistin Eyyubi lerden sonra 1250 de Memlüklerin yönetimine girdi .1516 da Osmanlı imparatorluğuna katıldı .Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin eline geçti ve 1948’de kadar onların yönetiminde kaldı .Günümüzde ülkenin ana bölümü İsrail devletinin Doğu bölümü Ürdün krallığının topraklarında kalmıştır.Filistin’in Tarihçesi hakkında daha uzun yıllar tartışmalar ve ne yazık ki çekişmeler devam edicek gözüküyor.

Bu yazı 197 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler