Fethi  OKYAR KİMDİR

Paylaş
 

Fethi  OKYAR KİMDİR (1380- 1943)

Eski başbakanları­mızdan, tanınmış bir devlet adamıdır. Make­donya’da Pirlepe’de doğdu, Harbiye’den kurmay yüzbaşı olarak çıktıktan sonra askeri görevler alarak Yunan sınırında, Selanik Jan­darma Kumandanlı- ğı’nda bulundu, 1908′ de de askerî ataşe ola­rak Paris’e gönderildi. Yurda döndükten bir müddet sonra Manastır mebusu oidu, mecli­sin feshi üzerine gene orduda görev aldı, bu arada Sofya’da sefirlik de yaptı.

1913’te İstanbul mebusu, 1917’de de Dahi­liye Nazırı (iç İşleri Bakanı) oldu, 1920’de İstanbul mebusu olarak Büyük Millet Mecli- si’ne katıldı. Önce İç İşleri Bakanı olan Fethi Okyar, 14 ağustos – 27 ekim 1923 tarihleri arasında İcra Vekilleri Heyeti Reisi (başba­kan), T.B.M.M. Başkanı, 28 temmuz 1924- 4 mart 1925 arasında da yeniden başbakan ol­du. O yıl, büyükelçi olarak Paris’e de gön­derildi.

Fethi Okyar yurda döndükten sonra, 1930′ da, birkaç arkadaşiyle birlikte «Serbes Cum­huriyet Fırkası» adı altında siyasi bir parti kurdu. Fakat bazı şeyh ve dervişlerin partiyi siper ederek gerici hareketlerde bulunmaya başlamaları üzerine, bu faaliyetin yurdun menfaatlerine aykırı olduğunu anlıyarak, dört ay sonra partiyi feshetti. Bundan sonra 1935- 1939’da yeniden milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi’ne girdi, Adliye Vekili oldu. Bo­lu milletvekiliyken İstanbul’da öldü.

Bu yazı 233 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler