• DOLAR
  7,3230
 • EURO
  8,6196
 • ALTIN
  454,81
 • BIST
  1,1754
FATİH SULTAN MEHMET’İN ANADOLU’YU BÎR YÖNETÎM ALTINDA BİRLEŞTİRİLMESİ

FATİH SULTAN MEHMET’İN ANADOLU’YU BÎR YÖNETÎM ALTINDA BİRLEŞTİRİLMESİ

Anadolu’nun Karadeniz kıyılarında Amasra Cenevizlilerin, Sinop Isfendiyaroğullarımn, Trabzon ve çevresi Trabzon Rum imparatorluğu­nun elinde idi. Konya’da Karamanoğulları, Adana’da Ramazanoğulları, Maraş’ta Dulkadiroğulları ve Doğu Anadolu’da Akkoyunlu Devleti bulunmakta idi.

        Amasra’nın alınması: Fatih Sultan Mehmet, ilkönce Amasya üzerine yürüdü. Burasını denizden ve karadan kuşattı. Cenevizliler, karşı koya­mayacaklarını anladıklarından kaleyi teslim ettiler..

Slnop’un zaptı: Sinop’ta îsfendiyaroğullarından İsmail Bey bulunu­yordu. Fatih bir ordu ile Sinop üzerine yürüdü. İsmail Bey, OsmanlIlarla savaşı göze almadı; şehri teslim etti. Buna karşılık kendisine Filibe San­cağı dirlik olarak verildi.

Trabzon’un fethi: Dördüncü Haçlı ordusunun İstanbul’u zaptından sonra Trabzon’da Trabzon Rum imparatorluğu kurulmuştu (1204). Bu sırada imparatorluğun başında David Komnen bulunuyordu. Akkoyunlu Devletinin hükümdarı Uzun Haşan Bey imparatorun kardeşinin kızı ile evliydi. Trabzon imparatorluğu daha önce vergiye bağlanmıştı. David Komnen, Uzun Hasan’a güvenerek vergiyi göndermediği gibi, eskiden verilenleri de geri istedi. Bunun üzerine Fatih bu imparatorluğu ortadan kaldırmaya karar verdi. Gelibolu sancak beyi Kâzım Bey ile Yakup Bey komutasında kuvvetli bir donanmayı Trabzon’a gönderdi. Kendisi de or­dunun başında Trabzon’a doğru ilerledi. Öncü kuvvetleri Akkoyunlu Dev­letine ait olan Koyulhisar kalesini zapt ettiler. Bir Akkoyunlu ordusu bozguna uğratıldı. Uzun Haşan Bey, savaş için yeteri kadar hazırlıklı olmadığından annesini Fatih’e göndererek bu seferden vazgeçirtmeye çalıştı; fakat Fatih, verdiği karardan geri dönmedi.

Ordu, sarp ve ormanlık araziden geçerek Trabzon önlerine geldi ve şehri karadan kuşattı. Donanma da bir aydan beri Trabzon’u denizden çevirmiş, topa tutuyordu, imparator David Komnen şehri padişaha teslim etti (1461). Kendisine Rumeli’de bir miktar has verildi.

Konya ve Karaman’m fethi: Karamanoğlu İbrahim Beyin ölümün­den sonra (1463) oğulları birbirlerine düşmüşlerdi. Fatih ve Uzun Haşan, bu beyliğin içişlerine karıştılar. Sonunda Fatih’in koruduğu ve yardım ettiği Pir Ahmet Karaman Beyliğini elde etti. Fakat Pir Ahmet Bey bir süre sonra Osmanlı-Venedik savaşından faydalanarak, önceden OsmanlI­lara bıraktığı yerleri geri almaya kalkıştı ve Venediklilerle anlaştı. Fatih, her zman OsmanlIların güç anlarından faydalanmak isteyen Karamano- ğullarına karşı sefere çıktı. Konya ve Karaman fethedilerek buraları Osmanlı İmparatorluğunun bir ili haline getirildi (1466). Ahmet Bey,, Uzun Hasan’a sığındı. Karamanoğulları Niğde ve Lârende taraflarına çekildiler. Osmanlılar, ancak 1487 yılında bu beyliği tamamen ortadan kaldırabilmelerdir.

  Osmanh-Akkoyunlu ilişkileri (Otlukbeli savaşı): Doğu Anado-‘ lu’da XV. yüzyılda Akkoyunlu adiyle bir devlet kurulmuştu^ Fatih zama­nında bu devletin başında Uzun Haşan Bey bulunuyordu. Uzun Haşan Irak, Iran ve Azerbaycan’ı eline geçirerek Maveraünnehir’den Fırat’a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurdu. Bu başarılarından sonra kendisini Timur gibi görmeye başladı. Yanma kaçan Karamanoğullarma bir miktar kuvvet vererek onları Anadolu’ya gönderdi. Osmanlılarla savaş halinde bulunan Venediklilerle anlaştı. Bu devletten top ve topçu ustası istedi.

Diğer taraftan Uzun Haşan, Osmanlılardan Sivas ve Trabzon Şehir­lerinin kendisine verilmesini istiyor, doğuda kazandığı zaferleri bildiren mektubunda İstanbul fatihine sadece Mehmet Bey diye hitap ediyordu. Fatih ona aşağıdaki cevabı verdi:

«Kişi devletine mağrur olup haddini tecavüz eder ve insafsızca ha­rekâta girişirse, memleketini ve hükümetini kaybeder. Dimağına giren bazı şeytanî vesveseleri terk etmez ve bir İslâm diyarı olan memleketi­me kastedersen din düşmanlarından olursun. Senin gelmene lüzum yok­tur; şevval ayında ben hareket edip senin zulmünü mazlumlar üzerinden kaldıracağım ve adım yok edeceğim. Sözü fazla uzatmıyorum vesselâm».

Ertesi yıl ordu, başta padişah olmak üzere Sivas’a doğru hareket etti. Yapılan yoklamada mevcudun 100 bin kişi olduğu anlaşıldı. Savaş Erzincan yakınında Otlukbeli denilen yerde oldu. Osmanlı ordusu top ateşi sayesinde, kuvvetli süvarilerden meydana gelmiş olan Akko­yunlu ordusunu birkaç saat içinde bozguna uğrattı (1473). Uzun Haşan güçlükle canını kurtarabildi ve bir daha kendini toparlayamadı.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
fatihin savaşları

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM