• DOLAR
  6,9551
 • EURO
  8,2066
 • ALTIN
  442,07
 • BIST
  1,1768
FATİH SULTAN MEHMET RUMELİ’DE FETİHLER

FATİH SULTAN MEHMET RUMELİ’DE FETİHLER

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra, Balkanlarda ve Ana­dolu’da fetihlere başladı. Rumeli’de Sırp Prensliği, Bosna, Hersek Bey­likleri, Arnavutluk Krallığı ve Mora Despotluklarını ortadan kaldırarak topraklarını Osmanlı İmparatorluğuna kattı. Eflak ve Boğdan Voyvodalıklarını da imtiyazlı birer beylik haline getirdi.

 Sırbistan’ın fethi: Sırplar, daha I. Murat Bey zamanında Osmanlı Devletinin egemenliğini kabul etmek zorunda kalmışlardı. Fakat fırsat buldukça OsmanlIlara karşı düşmanca hareket etmekten çekinmiyorlardı.

Fatih’in babası H. Murat Bey zamanında Sırp Despotu, Hünyadi Yanoş’un Türklere karşı kazandığı başarılardan faydalanarak bir kısım Osmanlı topraklarını ele geçirmişti. Macarlarla anlaşan Sırpların Osmanlı memleketlerine akın etmeleri üzerine Fatih 1454 yılında sefere çıktı. Sırbistan’ın güney tarafları fethe­dildi; Semendire kuşatıldıysa da alınamadı. Sırp şehirleri akıncı kuvvet­leri tarafından yakılıp yıkıldı. Osmanlı ordusu 50 bin esir alarak geri döndü.

Kuzeyden gelecek hücumlara karşı, Sırbistan’ın elde tutulabilmesi için müstahkem Belgrad şehrinin alınması lâzımdı. Belgrad kuşatıldı, fakat Hünyadi Yanoş’un yardıma gelmesi yüzünden zapt edilemedi. Bu savaşta yaralanan Hünyadi Yanoş, bir süre sonra öldü. Üçüncü seferde Veziriazam Mahmut Paşa, Belgrad’dan başka bütün Sırbistan’ı baştan başa fethetti (1459).

  Mora’nın fethi: Mora, son Bizans İmparatoru Kostantin’in kar­deşleri tarafından yönetiliyordu. Buradaki iki Rum despotluğu birbir- leriyle geçinemiyorlardı. Mora halkının şikâyeti üzerine durumu elverişli bulan Fatih, buranın zaptına karar verdi. Osmanlı kuvvetleri kolaylıkla Mora yarımadasını ve Atina’yı ele geçirdiler. Yalnız Mora kıyılarında bulunan Koron ve Modon gibi iskeleler Venediklilerin ellerinde kaldı. Buraları II. Bayezit zamanında fethedilecektir.

Eflak ve Boğdan’ın Osmanlı yönetimine girmesi: Eflak Prens­liği daha önce OsmanlIlara bağlanmıştı. Fatih zamanında Eflak Beyi bulunan Cellât Vlad (Kazıklı Voyvoda) çok zalim bir adamdı, öldürmek istediği kimseleri kazığa vurdurur, onların ortasında yemek yemekten zevk duyardı.

Vlad, Macarlarla anlaşarak vergilerini göndermedi. Fatih’in elçileri­nin sarıklarını kafalarına çiviletti. Hamza Paşa komutasındaki iki bin kişilik bir kuvveti de pusuya düşürerek hepsini kazığa vurdurdu. Bunun üzerine Fatih Eflak seferine çıktı (1462). Vlad yenilerek Macaristan’a kaçtı ve orada hapsedildi. Buraya OsmanlIlara sadık bir prens tayin edildi.

Eflak’ın zaptından sonra Boğdan Beyliği üzerine birkaç sefer yapıldı; burası da Osmanlı Devle­tine bağlandı.Son zamanlara kadar Eflak ve Boğdan, birer imtiyazlı beylik halinde yönetilmiştir.

 Bosna’nın fethi:    Bosna kralı, OsmanlIlara her yıl vergi vermeyi kabul etmişti. Bu vergiyi vermemesi üzerine Bosna’ya sefer yapıldı. Bosna kralı teslim oldû.Memleketi Osmarilı topraklarına katıldı.

 Arnavutluk ve Hersek’in zaptı: Arnavutluk daha önce Os­manlı Devletine bağlanmıştı. Os­manlı sarayında büyümüş, Osmanii ordusunda görev almış, sancak beyliğine kadar yükselmiş olan Arnavut prenslerinden İskender Bey, Osmanlı ordusundan kaçarak, etra­fına topladığı kuvvetlerle II. Murat zamanında ayaklanmıştı. İskender Beyin ilkönceleri Venediklilerle arası iyi değildi. Fakat Bosna’nın ve Mora’nın Türkler tarafından alınması üzerine Venediklilerle anlaştı. Bu sıralarda OsmanlIlarla Venedikliler arasında şiddetli bir savaş oluyordu. Bu sebeple Venedikliler İskender Beye yardım ettiler. Fatih Arnavutluk üzerine üç sefer yaparak burasını almayı başardı. İskender Bey, Osman­lIları yirmi beş yıl uğraştırmıştır.Bu savaşlar sırasında Hersek de Osmanlı topraklarına katıldı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM