Farabi Kimdir?Farabi’nin Hayatı?

Paylaş
 

Farabi Kimdir?Farabi’nin Hayatı?

Bu yazımızda hep merak edilen Farabi Kimdir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız.Farabi’nin hayatına daha yakından bakmaya gayret edip Farabi’nin bilim anlayışını inceleyeceğiz.Yaşadığı devirde ilim dilinin Arapça olması yüzünden bütün eserlerini Arapça kaleme alan Farabi Doğu aleminin ve Türklüğün ilk büyük fikir adamı sayılır .Aynı devirlerde batı dünyasında bilim dilinin Grekçe ve Latince olması yüzünden bütün batılı İlim adamlarının eserlerini bu dillerle yazdıkları gözünde bu tutulursa Farabi’nin Türk olduğu halde Arapça Eser yazmasını kınamak doğru olmayacaktır .

Üstün bir zeka ve kabiliyete sahip bulunan Farabi Bağdat’ta yaptığı yüksek öğrenimi sırasında Arapça Farsça ,Grekçe ve Latinceyi anadili gibi öğrenmiş bu lisan zenginliğini çeşitli dallarda ki çalışmaları ile bir kat daha değerlendirilmiştir .Bu arada yunan felsefesinide inceledi farabi’nin hayatı felsefeyle bir bütün olarak yaşanmıştır..Bu konunun büyük üstadı Aristo’nun eserlerini aslından çok daha anlaşılır şekilde sehvetle. Bu yüzden yalnız doğu aleminde değil Batı aleminde de kendisine Aristo’dan sonra gelen hoca i sahne olarak kabul edildi .Farabi eski felsefeyi yeni felsefeye aktarırken gösterdiği büyük ustalıkla da dikkat çekmişti. Bu nedenle Montasque , Spinoza gibi ünlü fikir adamları da onun etkisi altında kaldılar .Felsefeye mantık yoluyla giren Farabi genellikle metafizik üzerinde durdu.Din ile felsefeyi birbirinden ayıranlara karşı dururken bu iki kavramın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu tezini savundu .Hayatı boyunca dini felsefenin temel taşı saydı. Bu arada İslam dinine felsefe anlayışını da sokarak İslam felsefesi’ni ortaya çıkardı. Farabi’nin tek ve şaşmaz ilkesi varlığın ilk sebebiydi .

Ona göre insan gerçeğe varabilmek için mutlak surette dış alemden ilgisini keserek manevi alemini arındırabilirdi .Aşk ise felsefede işte böyle bir ifadenin gerçekleşmesinde yardımcı etkendi .Aşk insan benliğinin geçici bir eylemi değil bütünüyle gerçeği yani Tanrıya bağlanmaktı. Varlıkların özü Tanrıdan geliyordu daima şöyle derdi evrenin tümünü kavramak isteyen bir kişi önce insana bakmalıdır. Çünkü bütünüyle varlık kavramı ruhta belirmiştir. Tanrı varlıkların en büyüğü ve en son kalesidir bütün insanlık onun Özünde birleşmektedir ,varlığı başka varlıklarla kıyaslanmayacak kadar mükemmeldir akıl tanrının özünden gelir ahlakın ise temeli bilgidir .Akıl edindiği bilgilerle İyiyi güzeli kötüyü ayırır insan için en yüksek erdem bilgi olduğuna göre en yüce kattan gelen akıl davranışlarımızda gerekli doğru yargıyı verebilmek güçtedir .

Farabi’nin Bilim Anlayışı

Farabi kimdir sorusuna verilebilecek en net cevap onun bilme bakış açısını analiz edebilmektir.Bu büyük bilim adamı ilimleri 2 bölümde inceledi. Bunlardan birincisi teorik bilimlerdeki içinde metafizik mantık ve biyoloji bulunur .Diğeri pratik ilimlerdir  bu grupta da ahlak ,siyaset ,musiki ve matematik yer alır. Farabi Aristoteles ilim  dediği hitabet ve şiiri bu sınırın dışında bırakır. 941 yılında Halep’te gelen Farabi orada hüküm sürmekte olan hamdan oğullarından Seyfidövbe Ali adlı bir Türk Bey ile tanıştı .

İliminin önünü işitmiş olan Türk beyi onun engin şahsiyetine de hayran kaldı Farabi’ye ağırlamakta kusur etmeyen bey onun Halep’e yerleşmesini sağladığı fakat kendisine vermek istediği yüksek maaşı kabul ettiremedi .Ömür boyunca son derece mütevazi bir hayat süren farabi yemmiye  olarak ancak 4 dirhem gümüş aldı .Halep beynin büyük hayranı kazanması bu büyük Kültür Merkezi ile civarında bulunan yerlerdeki bilginlerin olanca kıskançlıkları körükledi ve pek küçümser bir tavırla bu büyük bilgin ile imtihan olmaya kalkıştılar .Beyin huzurunda yapılan bu çetin imtihanda Farabi bütün konularda büyük üstünlüğünü ortaya koydu bunu kendisi ile imtihan olmak isteyen kişiler de kabul ettirdi .O kadar ki imtihana gelen ve kendilerini Bilgin zannedenlerin hepsi bu iltihap sonunda öğrencisi olarak Farabi’nin yanında kaldılar .Farabi aynı zamanda musiki alanında da büyük bir üstat idi kanun adı verilen müzik aleti onun buluşudur.

Ayrıca rübap denilen  çalgıyıda geliştiren ve bugünkü şeklini veren yine odur .Şark musikisini büyük Musiki kitabı adlı eserinde gösterdiği gibi birçok bestelerdede ortaya koymuştur. Arap ülkelerinde yaşamasına rağmen mütevazi hayatını yanısıra Türkistan milli kıyafetinde asla terk etmedi .Hep bu kıyafet içinde göründü .Seyfidövbe Ali Bey’in Şamı ele geçirmesi üzerine Farabi de onunla birlikte Şam’a gitti ömrünün son günlerini orada geçirdi 80 yaşında Şamda vefat etti.

http://bilelimmi.com/abdurrahman-gazi-kimdir/

http://bilelimmi.com/abdurrahman-gazi-kimdir/

http://bilelimmi.com/abdurrahman-seref-kimdir/

http://bilelimmi.com/descartes-kimdir/

http://bilelimmi.com/byron-kimdir/

Bu yazı 363 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/