FAL NEDİR?

Paylaş
 

FAL NEDİR?

Oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi eylere bakıp sözde geleceği bilmek, kayıp­tan haber almak, talihi okumak işidir. İnsanlar geleceğin tasasını tarihin en ka­ranlık çağlarından beri duymuşlar, zekâla­rını işlettikleri günden beri de yarının bi­linmezlerini çözmek istemişlerdir. Ayrıca, ilk insanların birçok korkuları da vardı. Sebebi­ni bilmedikleri olayların hepsinden korku­yorlar, bunlarla karşılaşmayı istemiyorlardı. Acaba yarın ne olacak? * Acaba ben ne za­man öleceğim? Acaba annem-babam ne za­man ölecek? Harb çıkacak mı? Çocuklarım iyi insan olacak mı? gibi ve bunlara ben­zer daha birçok soru karşılıksız kalıyordu. İnsanlar, zamanla, bu acabaların karşılıkla­rını vereceğini tahmin ettikleri birtakım ça­relere başvurdular. Sihirden, büyüden fayda­landılar, ortaya bir «geleceği öğrenme» işi çıktı ki buna «fal» diyoruz. Fal, bugün, ilim ışığında, işlek bir zekânın daha ham bir ze­kâ ile eğlenmesi sayılabilir.

Fala inanmak, bir nevi inanç haline de geldiği için, çeşitli devirlerde büyük adam­lar bile fala inanmışlar, faldan, falcılardan medet ummuşlardı. Ortaçağ’ın karanlık de­virlerinde, bütün hükümdarların hususi fal­cıları vardı. Fal, yıllarca, milletlerin hayat­larına, kaderlerine etki yapmıştır.

Fal, daha çok, mistik bir havanın hâkim olduğu Doğu memleketlerinde gelişmiştir. Bilhassa Çin’de geleceği öğrenme merakı çok fazla olmuş, orada yetişen ünlü falcı ve si­hirbazlar, dünyanın her yanına yayılmışlar, saraylarda hükümdarlara etki yapmışlardır. Falcılık bir nevi fikir dolandırıcılığıdır. Cahilerin boş inanlarından faydalanan bazı açıkgözler, kurnazlar, yüzyıllar boyunca bu sanatı yaşatmışlardır.

Falcılığın çeşitli şekilleri vardır. ’Aynaya, suya, avuçtaki çizgilere bakmak, boncuk, bakla, remil atmak en eski fal şekilleridir. Son devirlerde iskambil kâğıtlariyle fala bakmak, kahve telvesinden, çay tortusundan mâ na çıkarmak çok rağbet görmeye başlamış­tır. Napoleon’un iskambil falına çok meraklı olduğu söylenir. Bugün falcılık daha ziyade Çingenelerin işidir. Diyar diyar dolaşan bu gezginci in­sanlar, geçimlerini çoğunlukla falcılıkla sağ­larlar. Doğu ülkelerinde kahve falı çok re­vaçtadır. Son yıllarda çay falı da kahve falı­nın yanında yer almaya başlamıştır.

http://bilelimmi.com/meteoroloji-nedir/

http://bilelimmi.com/meteortasi-nedir/

http://bilelimmi.com/metafizik-fizikotesi/

Bu yazı 143 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/