FAİZ NEDİR?

Paylaş
 

FAİZ NEDİR?

Ödünç olarak veriler bir paranın kİra karşılığıdır. Bir iş adamı bir bankadan ödünç para aldığı zaman, bu paranın her 100 li­rası için bankaya yılda belirli bir ücret öder. Eğer 100 lira için 20 lira ödüycrsa, parayı % 20 faizle almış demektir. Aynı şekilde, bankaya para yatırdığı zaman da, banka ona bir faiz verir.

Ortaçağ’da hem Hıristiyan, hem Müslü­man âleminde faiz günah sayıldı. Bugün İse İslamiyette hala haram sayılmasına rağmen halk arasında paranın t başka şeyler gibi kiraya ve­rilmesi tabiî karşılanıyor. Çünkü parayı alan ya önemli bir ihtiyacını giderir, ya da o parayı işleterek daha çok para kazanır. Buna göre, aldığı paraya mâkul bir faiz ödenmesi de yasal karşılanmakta.Ancak faiz uygulaması bir çok anlamdada ekonomilere ve topluma zarar vermektedir.

Ancak, «tefecilik» yasaktır. Hükümetçe tâyin edilen faiz hadlerini hiçe sayarak el altından, darda kalmış kimselere, % 50 -60 gibi, çok yüksek faizle ödünç veren te­feciler, parayı alanı büyük güçlüklerle karşı karşıya bırakırlar, çünkü çok defa parayı alan bu ağır faizi ödemekten asıl borcunu ödemek imkânını bulamaz.

Faiz hadleri birçok ekonomik şanlara bağ­lıdır Bunun için, zaman zaman değişir. Ban­kaya verilen paraların vadeli veya vadesiz olması da faz oranım değiştiren sebepler arasındadır (Bk. Banka ve Bankacılık).

Faiz, genel olarak, yıldan yıla ödenir. Borç alınan para anaparadır. ödenen faiz anaka­radan sayılmaz. Meselâ bir kimse % 20 fa­izle bankadan 7.000 lira alsa, yılda 1400 li­ra faiz ödemesi gemdir, 7.000 liralık borcu da  değişmeden kalır. Anapara için öde­nen faizo«basit faiz», hem anapara, hem de birikmiş faizler için ödenen faize de «mü­rekkep faiz» denir. Meselâ % 10 faizle ban­kaya yatırdığımız 1.000 lira bir yıl sonunda 100 lira verir. Anapara faiziyle beraber bir yıl daha kalırsa bu defa 120 tl ye yakın  faiz ge­tirir .

Bu yazı 94 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/