FAHRETTİN MUBAREK ŞAH KİMDİR?

Paylaş
 

FAHRETTİN MUBAREK ŞAH KİMDİR?

Ünlü bir tarih ve dil bilginidir. Türk Gurlular İmparatorluğu devrinde Afganistan ve Hindistan’da yaşamış, yüksek devlet hizmet­lerinde bulunmuştur. Farsça, Arapça, Türk­çe şiirler söylemiştir; Türkçe şiirlerinden za­manımıza yalnız’ bir tek rubaisi kalmıştır. «Neseb nâme» adiyle yazdığı Gur (Afganistan Hindistan Türk) İmparatorluğu tarihi Fransızca’ya çevrilmiştir. Mübarek Şah’ın en önemli eseri «Şecere-i Ensâb» veya kısaca «Tarih» adını taşıyan, bütün ötekiler gibi Farsça yazılmış olan ki­tabıdır. İngilizce’ye de çevrilmiş olan bu ese­rinde yazar İslâm tarihinden bahseder, yer yer pek ilgi çekici bilgiler verir. Bilhassa Türk dili, edebiyatı, Türk kabileleri, İçtimaî teşkilatı hakkında verdiği bilgiler pek değer­lidir.

Fahrettin Mübarek-Şah ateşli bir Türk milliyetçisidir. «Arapça’dan sonra Türkçe’den daha İyi, daha heybetli hiçbir dil» olmadığı­nı, «Yeryüzünde Türkistan’dan daha büyük bir ülke» bulunmadığını, «Türklerin bütün dünyaya tarcih edilmek lâzım geldiğini» an­latmıştır. Bu düşüncelerin, XII. yüzyıl son­larında Hindistan’da ileri sürülmesi daha da ilgi çekici mahiyettedir.

 

Bu yazı 117 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/