Eyyübi Devleti’nin Kuruluşu

Paylaş
 

Eyyübi Devleti’nin Kuruluşu

Eyyübi Devleti’nin kuruluşu Şaziye oğulları olan Eyyüp ve Şirkuh Musul atabeyi Zenginin yanına geldiler. Zengi onların gelişine sevindi ve yüksek yerlerde ödevler verdi .İki kardeş Urfa ve Suriye şehirlerinin alınmasında büyük başarı gösterdiler .Zenginin ölmesinden sonra da oğlu Nurettin Mahmut Zengi nin yanında ödevlerine devam ettiler .Fatimi veziri Şaver görevinden atılınca Nurettin Mahmut Zengi den Eski yerine oturtulması için yardım ricasında bulunmaya geldi. Eğer Nurettin kendini Fatimi Vezir yaparsa Mısır gelirlerinin üçte birini Zengiye verecekt.i Nurettin Şaverin dileğini sevinçle karşıladı. Çünkü Fatimiler başını derde düşünce haçlılardan yardım istiyorlardı .Halbuki Nurettin Zengi Mısır’a yerleşirse Kudüs Krallığını kaldırmak daha da kolaylaşacaktır .Diğer bir nedende Nurettin Mahmut Zengi nin de verimli Mısır topraklarında gözü vardı .Bu sebeple Fatimilerin gücünü öğrenmiş olacaktı .Nurettin Zengi Şirkuh komutasında bir Ordu hazırlatıp Mısır’a gönderdi.Yanına Şirkuh un kardeşi Eyyub’un oğlu Selahattin’i de kattı. Selahattin amcasına kurnazlık edecekti .Şirkuh Fatimi birliklerini yendi Şaveri  Vezir yaptı fakat Şaver yerine oturunca sözünde durmadı. Kudüs kralından yardım istedi .Şirkuh bu durum karşısında Mısır’dan ayrılmak zorunda kaldı. Şirkuh Bundan başka Mısır’a daha iki sefer yaptığı son seferinde Mısır’a yerleşti .Şaver  Selahattin ve Arkadaşları tarafından öldürüldü onun yerine Şirkuh Fatimi veziri oldu fakat 2 ay sonra öldü yerine Selahattin geçti 1171 .Nurettin 1 yıl sonra Mısır’daki vekili Selahattin Eyyübiye hutbeyi Abbasi halifesi adına okutması haberini yolladı .Selahattin bu emre uydu ve bir cuma günü hutbe Abbas halifesi adına okuttu. Biraz sonra da halife ölünce Selahattin yönetimi  ele aldı. Selahattin  şiileri mezhep değiştirmeleri için zorlama dı. Fatimi Ailesi söndükten kısa bir süre sonra halk arasında sünnilik temelli suretle yerleşti .Mısır’da duruma hakim olan Selahattin burada derhal bir devlet kurmayı tasarladı .Fakat babasının baskısı yüzünden bir süre için vazgeçti. .Fakat Filistin almaya karar verdi, bunun için Kızıl deniz kıyısında bazı önemli yerleri aldı. Nurettin Mahmut Zengi onun yanına çağırdık ça Mısır’daki ayaklanmaları bastırıyorum diyerek kaçamaklı karşılık vererek gitmedi .Bütün bunlar Selahattin Eyyubi’nin amacını Nurettin Zengi öğretti. .Bunun için Nurettin Selahattin cezalandırmaya karar verdi ,geniş hazırlıklara girişti fakat bu sırada öldü 1174 .Selahattin Nurettin Mahmut Zengi nin ölümünü duyunca egemenliğini ilan etti. Selahattin’in kurduğu bu yeni Delete babasının adına göre Eyyübiler adı verildi .Bu yeni devletin başkenti Kahireydi.

Bu yazı 480 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler