Evliya Çelebi Kimdir

Paylaş
 

Evliya Çelebi Kimdir

Evliya Çelebi ünlü Türk gezgini ve yazarıdır 1611 1682 yılları arasında yaşamıştır .İstanbul’da doğdu öğrenimini medresede yaptı .Saray kuyumcubaşısı olan babasından hat nakış ve tezhip öğrendi. Musikiye çalıştı sesi de güzeldi hafız oldu.Enderuna alındı dayısı Melek Ahmet Paşa’nın aracılığıyla dördüncü Murat’ın özel hizmetine girdi 1635.  Küçük yaşta iken geziye merak sardı İstanbul’un her yanı dolaştı. Evliya Çelebi gezilerinin başlangıcını bir rüyaya bağlar ,bir gece rüyasında camide kalabalık halk arasında Hz Muhammed’i görür ve ona Şefaat Ya Resulallah diyeceğine Seyahat ya Resulallah der .Peygamber de onun isteğini kabul eder böylece bir gezgin olur. Evliya Çelebi İstanbul’da gördüklerini kitabının birinci cildinde yazmıştır. Evliya Çelebi 1640 da bir arkadaşıyla Bursa’ya gitti ve böylece ilk gezisine çıkmış oldu. Bundan sonra deniz yoluyla Trabzon’a gitti, Azak Kalesi’nin alınması na katıldı .kışı Kırım’da bahçesarayda  geçirdi .Dönüşünde 4 yıl İstanbul’da kaldı. Girit seferine çıkan Yunus Paşa ile giderek Hanyanın fethinde bulundu 1645. Ertesi yıl Erzurum Beylerbeyi Defter Zade Mehmet Paşa’ya müezzin başı oldu, onunla Anadolu’yu baştan başa gezdi. Azerbaycan ve Gürcistan’ın bazı yerlerinde gördü, Anadolu’daki Celali ayaklanmalarının izlemek fırsatını buldu. Şam Beylerbeyi Murtaza Paşa’yı da giderek Suriye ve Filistin in birçok yerini dolaştı .Melek Ahmet Paşa Özü Beylerbeyliğine atanınca onunla Rumeli’ye gitti .Rusçuk ,Silistre ve Sofya yı gördü. Melek Ahmet Paşa ile Vana gitti .İran’ın çeşitli yerlerinde gezdi. Yezidiler arasında kaldı yeni bilgiler topladı ,yeniden Rumeli’ye gitti. Arnavutluk ve Bohemya yı dolaştı .Daha başka Avrupa ülkelerini gezdi. Macaristan’a Eflak ve Boğdan a Kırıma oradan karayoluyla Kafkasya kadar gitti .Yunanistan’da dolaştı Evliya Çelebi bir süre İstanbul’da dinlendikten sonra 14  cü ve son gezisinde çıktı .Batı Anadolu’yu Sakız, Sisam ve Rodos Adaları’nın dolaştı. Güney Anadolu’ya gezdi, Suriye’de hac kafilesi ne katıldı hacdan dönüşte Mısır’a gitti .Nerede ve ne zaman öldü kesin olarak bilinmemektedir. Evliya Çelebi yarım yüzyıl at üzerinde gezi yapmıştır .İyi silah kullanır cirit oynardı ,gezilerinde çok bilgi edinmiştir bunları anlatışı da oldukça mübalağlıdır .10 ciltlik Seyahatnamesi basılmış birçok yabancı dile çevrilmiştir.

http://bilelimmi.com/osmanli-devletinin-kurulusu/

http://bilelimmi.com/mata-hari-kimdir/

http://bilelimmi.com/firdevsi-kimdir/

http://bilelimmi.com/nadir-sah-kimdir/

Bu yazı 320 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler