EURİPİDES KİMDİR

Paylaş
 

EURİPİDES KİMDİR (M.O. 4847-407?)

Eski Yunanistan’ın en ünlü trajedi yazar­larından biridir. Haya­tı hakkında değişik fikirler ileri sürülmekle beraber, M. 6. 480 – 484 yıllarında. Salamis adasında doğduğu kabul edilir. Ailesinin çok fakir olduğuna ait kayıtlar bulunmakla beraber, Euripides iyi bir öğrenim görmüş­tür. Bu sıralarda en çok cimnastikle, re­simle ilgilenmiş, Anaksagoras’ın öğrencisi olarak felsefe çalışmış­tır.Eserlerinde büyük bir etkisi olduğu gö­rülen filozof Sokrates’ le yakın bir dostluğu olduğu söylenir.Euripides, çağında, Öteki ünlü tiyatro ya­zarlarından Aeschylos’tan, Sophokles’ten da­ha az beğenilmiş, ancak yıllardan sonra eser­lerinin değeri anlaşılarak, tiyarro alanında ölümsüz bir yer kazanmıştır. Euripides, Yu­nanlı tiyatro yazarlarının içinde, en çok, ka­rakterleri, dinî inançların etkisinde kalmak­sızın, sosyal bakımdan ele almış, olduğu gibi açıklıyabilmiş bir sanatçıdır, bundan dolayı da bugünkü sanata hepsinden daha yakın sayılır.

Euripides (Vatikan M üzenindeki bir heykelden alınmıştır) Euripides’In İlk piyesi olan «Peliades» M. O. 456 yılında oynanmıştı. Bu sırada Eurlpîdes yirmi beş yaşındaydı. Bazı tarihçiler, bundan sonra yazdığı piyeslerle beraber, Euripides’în 92 tane eser vermiş olduğunu söy­lerler. Yazarın eserlerinden ancak 18 tanesi günümüze kadar kalabilmiş, ötekiler kay­bolmuştur.

Euripides, M.O, 408’de 72 yaşındayken, Atina’da en başarılı piyeslerinden biri olan «Orestes» i sahneye koymuştu. Makedonya kıralı bunu pek beğenerek yazarı kendi ül­kesine davet etti. Euripides iki yıl sonra Makedonya’da öldü. Cnu çekemiyen rakip­leri tarafından üzerine azgın köpekler saldırtılarak öldürtüldüğü söylenmekle beraber bu konuda <esin bir bilgi edinilememiştir. Euripides Makedonya’da, Pella’da gömülü­dür. Bir süre sonra Yunanlılar Atina’da onun adına bir anıt dikmişler, üzerine, «Kemikle­rini Makedonya toprakları örtüyorsa da bü­tün Yunanistan onun kabridir* diye yazmış­lardır.Ünlü Fransız şairi Racine, Euripides’i ken­disine örnek almıştı.Eurîpides’in başlıca eserleri şunlardır: «Alkesta»; «Medea»; «Andromakhos»; «Taçlı Hippolyıos»; «Iphigenia Aulis’te»; «İphigenia Taurus’ta

Bu yazı 152 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/