EUGENİE KİMDİR ?

Paylaş
 

EUGENİE KİMDİR ?(1826-1920)

Fransız imparatorlçêsidir. Ispanyol asil­zadelerinden birinin kızıydı. Soyadı Montl- jo de Guzman’dı. Teba Kontesi unvanını taşı­yordu. 1853‘le, kendi­ni imparator ilân et­meye hazırlanan Fran­sız Prensi Louis-Na- poléon’un takdirini ka­zanarak onunla evlen­di.

Ertesi yıl Prens, III. tahta geçip Fransa’da ikinci imparatorluğun başlaması ile Eugénie de imparaloriçe oldu. 1856’da Prens Napoléon’u doğurup Fransa’ya veliaht kazan­dırınca nüfuzu siyasî alanda da arttı.

1870-71 Prusya Savaşı’nda Fransa yenilip

  • Napoléon memleketten ayrılmak zorun­da kalınca Eugénie birkaç gün için oğluna naibe olduysa da, III. Cumhuriyetin İlânı üzerine İngiltere’ye gitti. 1873’te III. Na­poléon ölünce, İmparatorluk taraftarlarına liderlik etmekten vazgeçerek, bu işi Rouher’ ye bıraktı. 1379’da oğlunu da kaybedince, kendini dinî hayata, hayır İşlerine verdi. 1920’de, ’94 yaşında Madrit’te öldü.

imparatoriçe Eugénie, Fransız tarihinin parlak bir safhasında Fransa’yı başarıyla temsil edip Avrupa’da güzellik, zarafet ve zekâsiyle ün kazanmıştı. Devlet işlerindeki nüfuzu, Fransa için her zaman hayırlı olma­mıştır. Sultan Abdülâziz’in Paris ‘i ziyaretini iade etmek üzere 1869’c!a İstanbul’a yaptığı ziyaret tarihte ünlüdür, imparatoriçe, Türk halkının pek ziyade ilgisini çekmişti. Bey­lerbeyi Sarayı’nda ağırlanmış, İstanbul’u gez­miş, Padişah tarafından Harem halkiyle tanıştırılmıştı.

Bu yazı 169 kere okundu.
Etiketler:
EUGENİE KİMDİR ?
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler