ETKİLİ DİNLEME ETKİNLİĞİ

Paylaş
 

ETKİLİ DİNLEME ETKİNLİĞİ

: SOSYAL BİLGİLER

SINIF                                       : 7

YAKLAŞIK SÜRE                 : 40’

ÖĞRENME ALANI               : BİREY VE TOPLUM

ÜNİTE                                     : İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

TEMEL BECERİLER          : İletişim, karar verme, eleştirel düşünme

KAZANIMLAR                     : İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.

İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.

MATERYALLER                  : Kâğıt, renkli kalem

KAYNAK                                :Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati,  Cihangir Zeynep,  Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi, İpek GÜRKAYNAK vd. (1998)  Yurttaş Olmak İçin, İstanbul: Umut Vakfı Yay.

Bu etkinlikte iletişim sürecini etkileyen etmenlerden “etkili dinleme”  ele alınır.

        1 Dersten önce, dinlemeyi olumlu ve olumsuz etkileyen davranışlar büyük kâğıtlara maddeler hâlinde yazılır.

  1. 2. Öğrencilere örnek ikili diyalog çalışması yapılacağı söylenir. Gönüllü iki öğrenci belirlenir.

Belirlenen öğrencilerin birisi konuşmacı diğeri dinleyici olur.  Konuşmacıdan önemli bulduğu bir konuyu arkadaşına beş dakikalık bir sürede kesmeden anlatması istenir. Dinleyiciden aşağıda verilen davranışları sergileyerek arkadaşını dinlemesi istenir.

      (Not: Dinleyici bir ders önceden belirlenip,  göstermesi gereken davranışlar verilebilir (Derse kadar verilen bilgileri arkadaşları ile paylaşmaması istenir.).

Konuşmacıdan konuşmasını beş dakika sürdürmesi istenir.

“Gözleri sık sık kaçırmak,

Alaycı/ sorgulayıcı bir biçimde bakmak,

Arkaya dönerek dinlemek,

Bir nesneyle oynamak,

Konuşmacıdan daha yüksekte durmak ( Diyalog otururken geçer, dinleyici konuşmanın bazı bölümlerinde ayağa kalkarak dinleyebilir.),

Konuşmacıdan çok uzakta durmak,

Hareket hâlinde olmak,

  1. Gösteriden sonra aşağıdaki sorular veya benzerleri ile diyalogun değerlendirmesi yapılır (Değerlendirme için dinleme sürecini olumsuz etkileyen davranışların yazılı olduğu kâğıt tahtaya asılır ve ya yansı ile tahtaya yansıtılır.).

Diyalog süresince dinleyici hangi davranışları sergiledi? (Söylenen davranışlar tahtaya yazılır.)

Dinleyicinin bu tutumları karşısında konuşmacı hangi davranışları gösterdi?

Konuşan arkadaşınızın yerinde siz olsaydınız ne hissederdiniz?

Ne yapardınız?

Dinlemede etkili sözsüz mesajlar neler olabilir?

İyi bir dinleyici olmak için hangi davranışları göstermeliyiz?

4.Öğrencilerin söylediği davranışlar tahtaya yazılır.

  1. Ek:1’deki “İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri” Büyük bir kâğıda yazılarak tahtaya asılır veya yansıtılır. Bu listede yazanlar ile öğrencilerin söyledikleri karşılaştırılır.
  2. Öğrendiklerini yeni bir durumda kullanmalarını sağlamak için ek:2’deki diyalog sınıfta değerlendirilir.

* Diyalog iki öğrenci tarafından canlandırılır ( Öğrencilere canlandırma esnasında doğaçlamalar yapabilecekleri söylenir).

* Aşağıdaki sorular ve benzerleri ile Mert ve Serdar arasında geçen diyalog, etkili dinleme açısından değerlendirilir.

Mert’in yerinde siz olsaydınız ne hissederdiniz? Ne yapardınız?

Sizce Serdar arkadaşını dinlerken nasıl davranmalıydı?

Siz dinlerken hangi davranışları yapıyorsunuz? Hangi davranışları yapmıyorsunuz?

7. Ek:3’teki çalışma kâğıdı öğrencilere verilerek doldurmaları istenir.

Ek:1

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

Dikkatini karşısındaki kişiye verir.

Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.

Göz teması kurar.

Son sözü söylemek için çabalamaz.

Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.

Yargılamadan, suçlamadan dinler.

Duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır.

Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.

Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.

Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

 

          Ek:2

  (Serdar ve Mert evlerinin bahçesindeki bankta otururlar.)

          Mert: Bugün okulda neler oldu, bir bilsen.

Serdar: Ne?

Mert: Matematik dersinde problemi çözmek için tahtaya kalktım. Biliyorsun matematik dersinden çok korkuyorum.

Serdar:  ( Serdar dinliyormuş gibi görünür. Ancak içsel sohbet eder. “Sınavlara çalışmaya başlasam iyi olacak.” “Bir çalışma programı yapmalıyım.”) Hı hı, evet.

Mert: Çok kısa sürede çözdüm, öğretmenim bile şaşırdı.

Serdar: (Bu arada sorgulayıcı bir şekilde Mert’e bakar.)Yaa!, nasıl oldu?

Mert: Bu konudaki korkularımın da yersiz olduğunu anladım.

Serdar: (Mert’in cümlesini bitirmeden)  Öyle mi?

Mert: Evet, Ayrıca bundan sonra matematik dersinde başarılı olabileceğimi düşünüyorum.

Serdar: (Konuşmaya başlamadan önce ayağa kalkar.) Hemen hayallere kapılmasan iyi olur. Bir problem çözmüş olman, bu işi kolay başarabileceğini göstermez.

 Mert:  Hayır,  yanılıyorsun. Ben senin gibi düşünmüyorum. Bugün derste öğretmenimizi ve arkadaşlarımı çok iyi dinledim. Yapılan çalışmalara katıldım. Problemi anlayınca kolaylıkla çözdüm. Evde biraz daha fazla çalışırsam başarabileceğimi düşünüyorum.

Serdar:(Mert’i dinlerken göz ucuyla yan bahçedeki çocukları takip eder. Elindeki küçük çubukla oynar.) Çok çalışman gerek.

Mert: Ya sen beni dinlemiyorsun! Biraz önce ben de sana çok çalışmam gerektiğini söyledim.

 

 

İndir (DOC, 50KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazı 262 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/