EŞREFOĞULLARI

Paylaş
 

EŞREFOĞULLARI

Anadolu Türk beyliklerindendir. 1280 yıl­larından 1327’ye kadar 47 yıl kadar sür­müş olan bu küçük beyliğin başkenti Bey­şehir’di. Selçuklular’a, 1308’den sonra doğ­rudan doğruya llhanhlar’a bağlandı. Devlet, kurucusu olan Eşref Bey’in adını taşır. Eşref Bey’in yerine 1305 yıllarında oğlu Seyfettin Süleyman Bey, onun yerine de oğlu Mübarü- zittin Mehmet Bey geçmiştir. Sonuncu bey, Süleyman Bey’in küçük oğlu Eşref Bey’in oğlu Süleyman-Şah Bey’dir. Bunun öldürül­mesi üzerine devlet, İsparta’daki Hamidoğulları’na, 1391‘de de Beyşehir ve civarı Osmanlılar’a geçti.

Bu yazı 115 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler