ESKRİM NEDİR?

Paylaş
 

ESKRİM NEDİR?

Kılıçla yapılan bir spordur. Yarışmalar İki kişi arasında (ferdî) veya takımlar orasın­da yapılır.

Eskrimde üç silâh kullanılır: 1) Flöre; 2) Epe; 3) Kılıç. Kadınlar yalnız flöre kul­lanırlar. Bu üç silâha göre eskrimin ayrı ka­ideleri vardır:

  1. — Flöre: Boyundan bele kadar olan kesimlere isabet kaydetmek şarttır, bunun dışındaki İsabetler sayılmaz.
  2. — Epe: Vücudun her hangi bir yeri- ne yapılan isabetler sayılır.
  3. — Kılıç: Kılıcın ucu, keskin ağızı ve kör ağızîyle vurulabilir. Belden yukarı ke­simlere yapılan isabetler sayılır.

Eskrim, genel olarak kılıç oyunları, çok eski bir spordur. Bundan dört bin yıl ön­celeri Çinliler kılıç oynarlardı. Eski Yunan­lılar, Romalılar da kılıç oyunlarına meraklıy­dılar. Ortoçağ’da da, savaşa hazırlık olmak üzere, kılıç talimleri yapılırdı.

Eskrimin spor olarak yapılması Olimpiyat Oyunlan’nm ilki olan 1896 Atina Olimpi- yadı ile başlamıştır.

Bizde Eskrim

Eskrim bizde 1901’de başladı. Ondan ön­ce kılıç, kalkan gösterileri yapılmışsa da bu, eskrimden tamamîyle ayrı bir şeydi. Eskrimi memleketimizde ilk oynatan, Harbiye Mek­tebi eskrim öğretmeni Hüsnü Bey’dir. Hüsnü Bey üç eskrimci yetiştirmişti, bunlar ilk karşılaşmayı 1903’te Italyanlar’la yaptılar. Italyanlar İstanbul’daki elçilik vasıtasiyle II. Abdülhamit’.ten müsaade almışlar, yarış­ma Yıldız Sarayı’nda padişahın huzurun­da yapılmıştı. Ömer, Lütfü ve Refik Bey­lerden kurulu takımımız Italyanlar karşısın­da başarı gösterince II. Abdülhamit eskrimin bütün memlekette yapılması için tamim çı­karttı. 1906’da askerî okullara eskrim öğ­retmenleri verilmesi bu arada saraydan bil­dirildi. 1910’da Beşiktaş Cimnastik Klübü kuruldu, eskrim ilk defa bu klüpte oynandı.

Memleketimizde ilk Eskrim Federasyonu, İdman Cemiyetleri İttifakı ile birlikte, 1923′ te kuruldu. Eskrimcilerimiz milletlerarası ilk karşılaşmayı 1924 Paris Olimpiyatlarında yaptılar. 1928 Amsterdam, 1936 Berlin, 1948 Londra Olimpiyatlarına da katıldılar.

Eskrimcilerimiz ilk büyük başarılarını 1931 Balkan Olimpiyadında kazandılar, dört millet arasındaki müsabakalarda kılıç takı­mımız ikinci, ferdî kılıç müsabakasında ise Enver Balkan şampiyon oldular.

Eskrimde elektrik

Eskrimin meraklı taraflarından biri de epe ve flöre ile yapılan oyunlarda, hakemle­rin tuşları İyi tesbît edememeleri karşısında, elektrik kullanılmasıdır. Ski eskrimcinin bel­lerine, arkadan, elektrik teli bağlanır, hangi oyuncuya tuş oldu ise hakemlerin önündeki ampul yanar, silâhın hangisinin göğsüne değ­diğini gösterir

Bu yazı 136 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler